Østjyske elever uden grænser

SOSUAarhus er sammen med fire andre østjyske uddannelsesinstitutioner med til at skabe rammerne for, at danske elever kan etablere og drive forskellige projekter i Ghana. Eleverne skal blandt andet bygge et hostel, et plejehjem og et økologisk landbrug.

Østjyske unge fra fem forskellige skoler får nu mulighed for at bruge deres uddannelse til at skabe iværksætteri under Afrikas sol.  Det er SOSU Aarhus, Risskov Gymnasium, VidenDjurs, Kalø Økologiske Landbrugsskole og Silkeborg Tekniske Skole der går sammen om at etablere den fælles elevforening ”Ulandsforeningen østjyske elever uden grænser”, der sammen med en almennyttig fond skal danne rammen om elevernes projekter.

Globaliseringsstrategi

”Målet med samarbejdet er at give vores elever muligheden for at mødes og arbejde sammen, på tværs af de enkelte uddannelser. Dermed er skolerne også med til at indfri de forventninger der ligger i regeringens Globaliseringsstrategi om at give alle elever på ungdomsuddannelserne mulighed for at deltage i internationale projekter,” udtaler Niels Brun Madsen, direktør på SOSU Aarhus.

Private investeringer

Selv om skolerne i første omgang har skabt rammerne, er det tanken at eleverne selv skal være drivkraften i projekterne. Der lægges vægt på, at alle projekterne skal drives på forretningsmæssige vilkår. Opstartskapitalen skal tilvejebringes via lån fra en fond, der etableres sammen med den elevforening. Fonden stiller kun midler til rådighed for projekter med en forretningsplan, der opfylder både forretningsmæssige og læringsmæssige krav. De involverede skoler har allerede aftaler med en række virksomheder og private personer, der stiller midler til rådighed for fonden.

Plejehjem og økolandbrug

Blandt de første projekter som foreningen skal etablere er et hostel, der skal fungere som skolehjem hvor de danske elever skal bo mens de arbejder på projekterne, et plejehjem drevet efter dansk model samt et økologisk landbrug. Derudover skal eleverne etablerer web-handel med ghanesisk håndværk samt en second-hand shop.

For yderligere oplysninger:

International projektleder Niels Christian Vestergaard, ncv@adm.sosuaarhus.dk, tlf. 2516 3821