Halvdagskonference om Aktiv Aldring SOSU Aarhus

placeholder

Andelen af ældre i befolkningen er stigende og der udtrykkes jævnligt holdninger fra eksperter og politikere, om i hvor høj grad dette er en trussel mod velfærdssamfundet. Alle er dog enige om èn ting. Det er vigtigt, at seniorer holder sig aktive – såvel fysisk som mentalt! Både for den enkelte borgers livskvalitets skyld og for samfundsøkonomien.

EU projektet ”PPS – Aktiv Aldring” handler om at fremme en aktiv aldring, ved at inddrage frivillige ældre til at gøre en indsats, for at motivere andre jævnaldrende til en mere aktiv livsstil.

Som afslutning på projektet har vi fornøjelsen at invitere frivilligkoordinatorer, oplysningsforbund ældreorganisationer og andre foreninger på området samt politikere til Halvdagskonference på SOSU Aarhus, Hedeagervej 33, 8200 Aarhus N. om netop dette emne.

Konferencen bliver afholdt onsdag den 14. september 2016, klokken 10.00 – 13.00

Tilmelding på e-mail senest mandag d. 12. september 2016
til Bodil Mygind Madsen:
bmm@sosuaarhus.dk 

Du har mulighed for at se programmet her.