Praktik i udlandet

Som elev på SOSU Aarhus har du mulighed for at tilbringe en måned i et andet land som en del af dit sidste praktikforløb.

I menuen til venstre finder du eksempler på andres oplevelser med praktikophold i udlandet.

 • Forventninger til dig

  • For at deltage skal du være indstillet på at engelsk vil være arbejdssproget under praktikopholdet. I de nordiske lande vil du dog ofte kunne klare dig med dansk.

    

   I udvælgelsen af elever vil der blive lagt vægt på klart motiverede ønsker om at udvikle faglige og interkulturelle kompetencer gennem deltagelse.

    

   Det er også vigtigt at du er indstillet på at møde og acceptere en verden, som er anderledes end du er vant til. Plejesektoren eller den pædagogiske sektor fungerer forskelligt fra land til land, normer og kultur er forskellige og standarden af udstyret er måske ikke på højde med hvad du er vant til fra din danske praktik.

 • Hvad får jeg ud af at tage af sted?

  • For alle elever er det en stor oplevelse at komme i praktik i udlandet. Du vil med sikkerhed opleve at blive udfordret både fagligt, personligt og sprogligt.

    

   At bo og leve i et andet land kan være en stor udfordring for mange, så derfor er det naturligvis vigtigt at du også overvejer hvordan det vil være for dig.

    

   Vi opfordrer derfor også til at tage af sted sammen med en eller flere andre elever. Det kan f.eks. være rart at have nogle at dele oplevelserne sammen med på sit eget sprog.

 • Uddannelsesforløb

  • Praktikforløbet vil indgå som en del af dit ordinære praktikuddannelsesforløb, og vil derfor ikke forlænge uddannelsen for dig.

    

   Sosu-assistentelever skal dog være opmærksomme på, at et udlandsophold vil betyde, at du skal nå dine samlede praktikmål på tilsvarende kortere tid herhjemme.

 • Økonomi / støtte

  • Der gives fuld dækning for rejsen frem og tilbage til praktikstedet i udlandet. Du får din elevløn udbetalt som normalt, også selv om du er i udlandet.

    

   Der gives normalt ikke støtte til opholdsudgifter (husleje og husførelse), lokal transport under opholdet o.l.

 • Er der andre muligheder for at komme til udlandet?

  • Ud over mobilitetsophold kommer mange elever af sted til udlandet på et studiebesøg af kortere varighed.

 • Hvordan kommer jeg i gang?

  • Kontakt mobilitetskoordinator Jan Wadsholt - tlf. 23 23 24 63 - jw@sosuaarhus.dk

Kontakt mobilitetskoordinatoren