Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse inden for det sundhedsfaglige og pædagogiske område.

Uddannelsen henvender sig til dig, der er f.eks. social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent og ønsker at videreuddanne dig og udvikle kompetencer til at kunne løse dine arbejdsopgaver på et mere kompetent niveau.

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil:

 • blive mere professionel og selvstændig i dit daglige arbejde
 • specialisere dig, så der bliver bedre sammenhæng mellem teori og praksis
 • uddanne dig, så du udvikler og styrker dine faglige kompetencer
 • har behov for nye faglige udfordringer
 • kvalificere dig til videreuddannelse, f.eks diplom-uddannelse

Uddannelsen er bygget op af 6 moduler: 2 obligatoriske, 3 valgfri og 1 afgangsprojekt. Studiet svarer til et års fuldtidsstudie eller 60 ECTS point.

Du kan studere på fuld tid, på deltid eller som fjernundervisning. NU OGSÅ som netbaseret uddannelse!

Mød Marianne og hør om, hvad hun har fået ud af, at tage akademiuddannelsen i sundhedspraksis.

 • Moduler

  • Obligatoriske moduler

   Professionel praksis (10 ECTS)
   Kvalitetsudvikling og Dokumentation (10 ECTS)

    

   Valgfrie moduler

   Sammenhængende forløb (10 ECTS)
   Tværfaglige indsatsområder (10 ECTS)
   Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
   Socialpædagogik og psykiatri (5 ECTS)
   Omsorgs- og relationsarbejde (5 ECTS)
   Afgangsprojekt (10 ECTS)

    

   Uddannelsen udbydes i moduler af 6 - 7 ugers varighed. Der er 2 - 4 undervisningsdage i de første uger i modulet, resten af dagene studerer du selv. I de sidste uger af forløbet arbejder du selvstændigt eller i studiegruppe med fordybelse og projektopgave.

 • Udbud 2017

  • 3

   Professionel praksis

   Modulet har primært fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren.

   Deltidsundervisning:
   1 dag om ugen fra kl. 8.30 - 15.00
   onsdag uge 37 - 46, prøve i uge 50
   Netbaseret undervisning:
   Introduktion onsdag uge 37, prøve uge 50

    

   Kvalitetsudvikling og dokumentation
   Modulet giver dig færdigheder og kompetencer til at vurdere konkrete praksisnære problemstillinger, samt opstille konkrete innovative og prioriterede løsningsforslag i samarbejde med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere

   Modulet har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af praksis.

   Deltidsundervisning:
   1 dag om ugen fra kl. 8.30 - 15.00
   onsdag uge 37 - 46, prøve i uge 50
   Netbaseret undervisning:
   Introduktion onsdag uge 37, prøve uge 50


   Sammenhængende forløb

   Dette modul giver dig viden og praktiske værktøjer til arbejdet med at sikre sammenhængende patientforløb. Du lærer bl.a. om kommunikation, konflikthåndtering og pædagogisk praksis og formidling. Modulet giver dig viden om menneskesyn og konsekvenser for udøvelse af pleje og omsorg

   Deltidsundervisning:
   1 dag om ugen fra kl. 8.30 - 15.00
   onsdag uge 37 - 46, prøve i uge 50

   Netbaseret undervisning:
   Introduktion onsdag uge 37, prøve uge 50

    

   Tværfaglige indsatsområder

   Modulet giver dig viden om begreber og metoder vedrørende pleje og omsorg i relation til et særligt indsatsområde. Modulets fokus er fordybelse i et særligt udvalgt indsatsområde inden for eget praksisfelt, som for eksempelvis sundhedsfremme, rehabilitering, sundhedsinnovation, recovery eller lignende.

   Deltidsundervisning:
   1 dag om ugen fra kl. 8.30 - 15.00
   onsdag uge 37 - 46, prøve i uge 50
   Netbaseret undervisning:
   Introduktion onsdag uge 37, prøve uge 50

    

   Pædagogik og kommunikation

   Modulet har fokus på viden, analyse, teoriforståelse og brugen af pædagogiske og kommunikative teorier og metoder koblet til det social- og sundhedspraktiske område. Du opnår pædagogiske og kommunikative kompetencer til professionelt at indgå i samarbejde med elever, borgere, pårørende og samarbejdspartnere

   Deltidsundervisning:
   1 dag om ugen fra kl. 8.30 - 15.00
   uge 37 - 46, prøve i uge 50
   Netbaseret undervisning:
   Uge 37 - 50

    

   Socialpædagogik og psykiatri

   Modulet har fokus på teorier og metoder i relation til det socialpædagogiske og psykiatriske felt.
   Fuldtidsundervisning:
   Uge 48 - 50

    

   Omsorgs- og relationsarbejde

   Modulet har fokus på omsorgs- og relationsarbejde, og på hvordan dette arbejde defineres, udføres og hvilke mål, der kan sættes for det.
   Fuldtidsundervisning:
   Uge 48 - 50

    

   Afgangsprojekt

   Fuldtidsundervisning:
   Uge 45 - 50

 • Økonomi

  • 10 ECTS-moduler afholdt i dagtimerne koster koster kr. 5.500,-, 5-ECTS-moduler i dagtimerne koster kr. 4.500,-

    

   Afgangsprojekt koster kr. 6.500,-

    

   Der tages forbehold for prisstigninger og ændringer i lovgivning, bekendtgørelse m.v.

    

   Akademiuddannelsen udbydes som fuldtidsstudie med ret til SVU – Statens Voksenuddannelses Støtte, der svarer til 60% af højeste dagpengesats.

    

   Ved udmeldelse inden startdatoen refunderes deltagerbetalingen fratrukket et administrationsgebyr på 200 kr. Ved udmeldelse efter startdatoen refunderes deltagerbetalingen ikke.

    

   Der tages forbehold for prisstigninger og ændringer i lovgivning, bekendtgørelse m.v.

 • Tilmelding

 • Optagelse

  • Du kan starte på akademiuddannelse, hvis du har mindst en af følgende:

   • en relevant erhvervsuddannelse
   • en relevant grunduddannelse for voksne og en gymnasial uddannelse
   • to års relevant erhvervserfaring