KUA - kompetenceudvikling for SOSU-assistenter

Uddannelsen er målrettet social- og sundhedsassistenter med nogen praksiserfaring, der er ansat inden for social- og sundhedsområdet – f.eks. det primærkommunale, det psykiatriske eller det somatiske arbejdsfelt.

6 gode grunde til at vælge KUA-efteruddannelsen:

  1. Uddannelsen giver dig et kompetenceløft i forhold til grunduddannelsen.
  2. Uddannelsen bygger oven på dine erfaringer fra praksis.
  3. Du kan udføre nye og mere komplekse opgaver og jobfunktioner.
  4. Du får fagspecifik, ny viden og kunnen og udvikler dine refleksive kompetencer.
  5. Du får mulighed for at anvende ny teknologi.
  6. Uddannelsen støtter dine kompetencer til livslang læring.

MÅL

Det overordnede mål med uddannelsen er, at social- og sundhedsassistenten opnår forudsætninger for at:

  • videreudvikle personlige og erhvervsfaglige kompetencer gennem øget faglig viden og kunnen
  • udvikle sine pædagogiske, relationelle samt dokumentations- og udviklingskompetencer
  • opkvalificere egen praksis ved at forholde sig refleksivt til stadigt vekslende udfordringer i forhold til: den enkelte borger, grupper af borgere, organisation eller samfund.
  • implementere nye initiativer, som er til gavn for den enkelte borger/patient, grupper af borgere eller samfundet.

UDDANNELSENS OPBYGNING

KUA-efteruddannelsen består af et basis- og fagmodul. Både basis-modulet og fagmodulet er bygget op af en række AMU-uddannelser. Modulerne skal ikke nødvendigvis gennemføres i umiddelbar forlængelse af hinanden.