SSH Update - Kompetenceudvikling for SOSU-hjælpere

SSH-Update er en opdateringsuddannelse for sosu-hjælpere, som er uddannede under uddannelsesordninger fra før 31 december 2013.

 

Uddannelsesforløbet består af 7 ugers basisuddannelse og en række faglige tilvalgsmoduler:

 • Rehabilitering 
 • Demens
 • Palliation
 • Ernæring
 • Psykiatri  

Målet med uddannelsesforløbet er at øge social- og sundhedshjælperens kompetencer til

 • Selvstændigt at udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand
 • At kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagerer hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde
 • I samarbejde med borgeren at arbejde rehabiliterende i udførelsen af de planlagte opgaver
 • At bruge relevante it-dokumentationssystemer samt dokumentere og evaluere udførte opgaver
 • Skriftligt og mundtligt at anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, samt
 • Alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder at identificere, planlægge, udføre og evaluere arbejdsopgaver og arbejdsprocesser

 

AMU-kurser er i princippet åbne for alle. Men forløbet henvender sig især til alle, der har en social- og sundhedshjælperuddannelse efter den gamle uddannelsesordning (før 2013). Forløbet giver en faglig ajourføring og opdatering i forhold til den nye uddannelsesordning.

 

Det er gratis at deltage i forløbet, hvis du er i arbejde, og tilhører amu-målgruppen. Deltagere med foregående uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau skal betale deltagerbetaling. Pris oplyses på skolen.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Du er også velkommen til at kontakte kursussekretær Elisabeth Kobberøe, Efter- og videreuddannelsessekretariatet på tlf. 87412610 eller mail: ERK@sosuaarhus.dk