Sterilassistentuddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at du kan varetage fremstillingen og håndteringen af sterile produkter i henhold til gældende regler og forskrifter for produktion af sterile produkter til sygehussektoren.

Nedenstående er eksempel på temaer, der behandles undervejs i uddannelsen

 • Arbejdsmiljø - anerkendende kommunikation og samarbejde
 • Hygiejne - mikrobiologi
 • Kvalitetsstandarder og kvalitetstyring
 • Kvalitetshåndbog for sterilassistenter
 • Instrumenter - rengøring, desinfektion
 • Kontrol, oplægning og emballering af instrumenter
 • Sterilisering og sterilisationsmetoder
 • Instrumentlære
 • Sterilisering, håndtering og opbevaring af sterilt udstyr
 • Elektronisk dokumentation
 • Arbejdsmiljø - ergonomi
 • Projekt med afsæt i egen praksis

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til tilmelding, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf: 8741 2610.