Træningsassistentuddannelsen

Borgere udskrives hurtigere og hurtigere fra sygehusene og har brug for støtte og hjælp til træning. Samtidig er der et stigende behov for at træne med borgerne, således at deres funktionsevne ikke nedsættes.

Formålet med kurset er, at du efterfølgende i samarbejde med terapeuter kan indgå i træningsarbejdet med borgere, såvel i genoptræningsindsatsen som i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Kurset er sat sammen af to amu-uddannelser, der tilsammen giver medarbejdere, der arbejder med genoptræning øgede komptencer til at indgå i træningsarbejdet.

TIDSPUNKTER:
Uddannelsen varer i alt 8 dage, og er delt op i 2 moduler

STED OG PRIS:
Kurset afholdes på Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N. Uddannelsen er gratis for deltagere, der tilhører AMU-målgruppen, dvs. med uddannelse til og med faglært niveau.

TILMELDING:
Tilmelding foregår via portalen www.efteruddannelse.dk 

 kontakt skolen og få oplysninger om hvornår næste kursus afholdes.

Du kan få vejledning og hjælp til tilmelding på skolen hos kursussekretær Elisabeth Rose Kobberøe, tlf. 87412610.