For arbejdsgivere

SOSU Aarhus er den oplagte partner i forhold til kompetenceudvikling og uddannelse af virksomhedens medarbejdere. Vi kan tilbyde konsulentydelser, skræddersyede kompetenceudviklingsforløb eller temadage for medarbejderne.

Vi kan hjælpe med uddannelsesplanlægning og forberedelse af kompetenceudvikling, og vi kan også støtte medarbejderen og arbejdspladsen i forhold til at sikre effekten af igangsat kompetenceudvikling.

Kurser og temadage kan med fordel kombineres med forskellige konsulentydelser, fx kick-off dag for ledere, udarbejdelse af implementeringsplaner, opfølgningsdage for ledere og/eller medarbejdere, eller effektanalyser af igangsat kompetenceudvikling.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og lægger vægt på kvalitet i hele processen.

Vi har kundens ønsker og behov i fokus såvel i alle faser fra den indledende uforpligtende samtale til implementeringen af den igangsatte proces i den daglige praksis.

Hvis du vil høre mere eller ønsker et uforpligtende besøg?

Kontakt uddannelseskonsulent Jette Fallemann Nicolajsen på tlf. 8741 2664 eller en afdelingens kursussekretærer på tlf. 8741 2610 eller 8741 2604.

 

 • Partnerskab om kompetenceudvikling

  • SOSU Aarhus indgår i partnerskaber om kompetenceudvikling på forskellige niveauer. Der kan indgås partnerskaber på regionalt niveau, på kommunalt niveau og på institutions- eller afdelings- og teamnniveau.

   Et partnerskab kan handle om meget forskelligt:

   • rådgivning og vejledning i forbindelse med strategisk uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling
   • løsning af konkrete opgaver i forbindelse med efter- og videreuddannelse
   • aftaler om gæsteundervisere eller virksomhedsbesøg
   • netværk til gensidig inspiration
   • og meget mere.

   Fælles for en partnerskabsaftale er at parterne er ligeværdige og der er tale om en gensidig forpligtende på et fælles mål med et fælles ansvar.

    

 • Uddannelsesplanlægning og kompetenceafklaring

  • SOSU Aarhus tilbyder hjælp til afklaring af kompetenceudviklingsbehov og planlægning af efteruddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

    

   Det betyder, at arbejdspladsen kan få besøg af en uddannelseskonsulent, der kan rådgive omkring kompetenceudvikling og opkvalificering både i forhold til den enkelte medarbejder og hele medarbejdergrupper. Du/institutionen kan blandt andet få vejledning inden for følgende områder:

   • Kompetenceafklaring
   • Afdækning af uddannelsesbehov
   • Uddannelsesplanlægning på baggrund af kompetencebehov, nye tiltag
   • Rådgivning omkring økonomien i forbindelse med kompetenceudvikling

    


   Uddannelseskonsulenten indgår gerne i et samarbejde med f.eks. en institution, et eller flere dagtilbud, et helt område omkring strategisk uddannelsesplanlægning.

 • Opfølgning på kompetenceforløb

  • Strategisk uddannelsesplanlægning er en fortløbende proces, hvor SOSU Aarhus indgår i et længerevarende samarbejde omkring kompetenceudvikling. Hvordan kan arbejdspladsen følge op på et konkret uddannelsesforløb? Hvordan tilrettelægges kompetenceforløb til opfyldelse af et givet mål, nye tiltag, implementering af nye metoder over en længere periode?


   Implementering af kompetencer i praksis I forbindelse med et uddannelsesforløb er det muligt at tilrettelægge forløbet, så der tages højde for den efterfølgende implementering af ny viden og kompetencer både for medarbejdere og i samspillet mellem ledelse og medarbejdere.

    

   Uddannelseskonsulenten indgår gerne i dialog med institutionerne/arbejdspladserne omkring dette i forbindelse med særligt tilrettelagte kompetenceforløb.

 • Arbejdspladsudvikling

   • For- og eftersamtaler i forbindelse med uddannelsesforløb
   • Proceskonsulent    
   • Før-efter og underrefleksioner i forbindelse med forandrings- og udviklingsprocesser    
   • Implementering af en udviklingsproces
   • Kick-start af en udviklingsproces fx en anerkendende kultur
   • Analyser - kulturændringer i organisationen, afvikling- og udvikling af kulturer
   • Udvikling af arbejdsredskaber og metoder

Kontakt

Få opdateringer om kurser og efteruddannelse direkte i din inbox