For ledige

placeholder

Som ledig har du mange muligheder for uddannelse, der kan være med til forbedre dine muligheder for at komme i job igen. Det kan være faglig opkvalificering med enkelte AMU-kurser, 6 ugers jobrettet uddannelse eller ved at blive faglært via en erhvervsuddannelse. Du kan også få lavet en vurdering af dine kompetencer, både med hensyn til uddannelse og arbejde.

Find kurser

I vores kursuskalender kan du se, hvilke kurser vi udbyder lige nu. Måske er der et, der passer til din fagprofil.

Jobrettede uddannelsespakker

Som ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse kan du deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb inden for sosu-området eller det pædagogiske område.

Hvis du vil søge om seks ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til din a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

 

Vælg område:

Jobrettet uddannelse - SOSU-området

Jobrettet uddannelse - Det pædagogiske område 

Jobrettet uddannelse - Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

 

Bliv faglært

Er du ufaglært kan du tage en uddannelse som henholdsvis EUV - erhvervsuddannelse for voksne (hvis du er over 25 år) eller EUD - erhvervsuddannelse (hvis du er under 25 år).

 • Har du ret til uddannelse?

  • Alle kan deltage på AMU-uddannelser uanset alder, stilling og uddannelsesmæssig baggrund. Kurserne er dog udviklet særligt med henblik på at opfylde behovet for efteruddannelse hos faglærte og ufaglærte med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse.

   Hvem kan deltage

   Hvis du vil søge om seks ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til din a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

   Økonomi

   Som ledig er det gratis, at deltage på AMU kurser. Jobcenteret betaler kursusgebyret.

   Kontakt sekretariatet på tlf: 8741 2604 eller 8741 2610 for yderligere information eller hjælp til tilmelding.

 • Få vurderet dine kompetencer & få papir på det du allerede kan

  • Realkompetencer er din samlede viden, færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet gennem uddannelse, erhvervserfaring, tillidsposter og fritidsliv.

   Du kan få dine kompetencer kortlagt med en realkompetencevurdering, og efterfølgende få bevis på det, du kan. Så behøver du ikke at lære det samme to gange.

   Du kan blive vurderet i forhold til følgende uddannelser

   • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
   • Portøruddannelsen
   • Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis
   • Social- og Sundhedsuddannelserne:
   • Social- og Sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent
   • Pædagogisk assistent

   Hvordan kommer du i gang?

   • Du samler dokumentation på det du kan og ved
   • Kontakt Efter- og videreuddannelsessekretariatet for en aftale om det videre forløb
   • Du inviteres efterfølgende til en indledende samtale med en vejleder om dine muligheder for en realkompetencevurdering

   Kontaktoplysninger

   Kontakt Efter- og videreuddannelsessekretariatet på telefon: 87412604 eller 87412610 for yderligere information.          

 • Test af dine læse-skrive færdigheder

  • Vi tilbyder alle deltagere på AMU-kurser at få testet deres færdigheder i læsning, stavning og regning.

   Læsning, skrivning og regning - parat til uddannelse

   Du kan tage testen før du starter på et kursus, eller du kan tage den under kurset. Det er selvfølgelig frivilligt, om du vil tage testen. Testen tager cirka en halv time og foregår ved, at du løser nogle enkle opgaver.

   Du får selv udleveret resultatet af testen.

   Hvis du har behov for det, vil du få vejledning om, hvor og hvordan du kan få hjælp til at forbedre dine færdigheder, hvis du ønsker det.

   Hvad betyder testen

   Resultatet af testen er vejledende, og du kan bruge den til at gøre lærerne på dit kursus opmærksom på, hvis du har særlige behov.

   Du kan også få stillet en IT-rygsæk til rådighed, mens du er på kursus, således at du kan få hjælp til læsning og stavning via computeren. Det forudsætter, at du tager testen inden kursusstart.

   Hvis du ønsker hjælp eller test kan du kontakte skolens kursussekretærer på telefon 87412604 eller 87412610, eller du kan give besked til din underviser på den første kursusdag.

    

Få opdateringer om kurser og efteruddannelse direkte i din inbox

Tilmeld nyhedsmail