Aktuelle kurser

Aktuelle kurser

Her kan du søge i de kurser, der er planlagt til at skulle afholdes i de kommende måneder.

 

Søg i kursuskalenderen
Kursusnavn Dato By Pladser
Vejledning i forflytning 18-04-2017 Aarhus N 12
Assistenten som nøgleperson 18-04-2017 Aarhus N 0
Tidlig opsporing af sygdomstegn 24-04-2017 Aarhus N 6
Assistenten som nøgleperson 24-04-2017 Aarhus N 1
Farmakologi i psykiatrien 24-04-2017 Aarhus N 7
Assistenten som nøgleperson 02-05-2017 Aarhus N 0
Assistenten som nøgleperson 08-05-2017 Aarhus N 15
Børns kompetenceudvikling 0-5 år 15-05-2017 Aarhus N 0
Klinisk observation, refleksion og handling 15-05-2017 Aarhus N 3
Assistenten som nøgleperson 15-05-2017 Aarhus N 19
Tidlig opsporing af sygdomstegn 17-05-2017 Aarhus N 20
Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt 22-05-2017 Aarhus N 25
Tidlig opsporing af sygdomstegn 22-05-2017 Aarhus N 23
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats 23-05-2017 Aarhus N 24
Børns kompetenceudvikling 0-5 år 29-05-2017 Aarhus N 0
Assistenten som nøgleperson 29-05-2017 Aarhus N 16
Assistenten som nøgleperson 06-06-2017 Aarhus N 21
Børns kompetenceudvikling 0-5 år 12-06-2017 Aarhus N 1
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 14-06-2017 Aarhus N 22
Børns kompetenceudvikling 0-5 år 19-06-2017 Aarhus N 0
Børns kompetenceudvikling 0-5 år 26-06-2017 Aarhus N 0
Tidlig opsporing af sygdomstegn 14-08-2017 Aarhus N 25
Tidlig opsporing af sygdomstegn 21-08-2017 Aarhus N 25
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 28-08-2017 Aarhus N 15
Neurorehabilitering af senhjerneskadede 04-09-2017 Aarhus N 19
Tidlig opsporing af sygdomstegn 11-09-2017 Aarhus N 25
Assistenten som nøgleperson 11-09-2017 Aarhus N 23
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 18-09-2017 Aarhus N 24
Tidlig opsporing af sygdomstegn 18-09-2017 Aarhus N 25
Arbejdet som dagplejer 25-09-2017 Aarhus N 15
Assistenten som nøgleperson 25-09-2017 Aarhus N 24
Assistenten som nøgleperson 25-09-2017 Aarhus N 23
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 25-09-2017 Aarhus N 16
Arbejdet som omsorgsmedhjælper 25-09-2017 Aarhus N 18
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 02-10-2017 Aarhus N 20
Tidlig opsporing af sygdomstegn 02-10-2017 Aarhus N 25
Assistenten som nøgleperson 02-10-2017 Aarhus N 25
Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient 02-10-2017 Aarhus N 25
Introduktion til førstehjælp på jobbet 04-10-2017 Aarhus N 0
Introduktion til førstehjælp på jobbet 04-10-2017 Aarhus N 0
Injektion af medicin 05-10-2017 Aarhus N 21
Tidlig opsporing af sygdomstegn 09-10-2017 Aarhus N 25
Assistenten som nøgleperson 09-10-2017 Aarhus N 25
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 10-10-2017 Aarhus N 25
Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge 23-10-2017 Aarhus N 19
Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning 23-10-2017 Aarhus N 22
Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 23-10-2017 Aarhus N 20
Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge 23-10-2017 Aarhus N 3
Tidlig opsporing af sygdomstegn 23-10-2017 Aarhus N 25
Opsporing og omsorg ved dysfagi 23-10-2017 Aarhus N 24
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 23-10-2017 Aarhus N 25
Vejledning i forflytning 30-10-2017 Aarhus N 22
Sterilarbejdet på sygehusene 30-10-2017 Aarhus N 12
Patientrelateret arbejde med døende og afdøde 30-10-2017 Aarhus N 4
Kliniske opgaver i almen praksis 30-10-2017 Aarhus N 23
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats 06-11-2017 Aarhus N 25
Sårbehandling, behandlingskrævende sår 06-11-2017 Aarhus N 21
Assistenten som nøgleperson 06-11-2017 Aarhus N 25
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 06-11-2017 Aarhus N 19
Introduktion til førstehjælp på jobbet 08-11-2017 Aarhus N 0
Introduktion til førstehjælp på jobbet 08-11-2017 Aarhus N 0
Tidlig opsporing af sygdomstegn 08-11-2017 Aarhus N 25
Arbejde med sindslidende med misbrug 13-11-2017 Aarhus N 25
Personer med demens, sygdomskendskab 13-11-2017 Aarhus N 25
Omsorg for personer med demens 13-11-2017 Aarhus N 25
Leg og læring med digitale medier i dagtilbud 13-11-2017 Aarhus N 17
Assistenten som nøgleperson 13-11-2017 Aarhus N 25
Leg med sprog 20-11-2017 Aarhus N 20
Hospicemetoder i praksis 20-11-2017 Aarhus N 19
Børns motorik, sansning og bevægelse 20-11-2017 Aarhus N 20
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 20-11-2017 Aarhus N 25
Farmakologi i somatikken 20-11-2017 Aarhus N 24
Tidlig opsporing af sygdomstegn 20-11-2017 Aarhus N 25
Tidlig opsporing af sygdomstegn 20-11-2017 Aarhus N 25
Assistenten som nøgleperson 20-11-2017 Aarhus N 25
Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser 20-11-2017 Aarhus N 12
Farmakologi i psykiatrien 20-11-2017 Aarhus N 25
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik 20-11-2017 Aarhus N 20
Børns kompetenceudvikling 0-5 år 27-11-2017 Aarhus N 17
Klinisk observation, refleksion og handling 27-11-2017 Aarhus N 25
Assistenten som nøgleperson 27-11-2017 Aarhus N 25
Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet 04-12-2017 Aarhus N 25
Tidlig opsporing af sygdomstegn 04-12-2017 Aarhus N 25
Assistenten som nøgleperson 04-12-2017 Aarhus N 25
Dokumentation i Fælles Sprog III 04-12-2017 Aarhus N 20
Tidlig opsporing af sygdomstegn 11-12-2017 Aarhus N 25
Assistenten som nøgleperson 11-12-2017 Aarhus N 25