Om Efter- og videreuddannelsesafdelingen

Efter- og videreuddannelsesafdelingen tilbyder en bred vifte af kurser og efter- og videreuddannelse inden for det pædagogiske fagområde og social- og sundhedsområdet

Uddannelserne gennemføres som åbne kurser eller som særligt tilrettelagte forløb, der er skræddersyet og tilpasset den enkelte arbejdsplads eller udvalgte målgrupper.

 • Kvalitet

  • Her på siden kan du se kvalitetsmålinger fordelt på kvartaler

   VisKvalitet

   Århus Social- og Sundhedsskole undersøger tilfredsheden med alle kurser og uddannelser. AMU-uddannelser evalueres af alle kursister og et udvalg af virksomheder gennem det landsdækkende evalueringssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne: VisKvalitet.dk
   Anvendelse af VisKvalitet.dk er et obligatorisk evalueringsredskab på alle uddannnelser, der er finansieret gennem AMU-systemet. Hensigten med systemet er på nationalt og lokalt plan,at have et ensartet værkstøj til måling og udvikling af kvaliteten på uddannelsesområdet, her Arbejdsmarkedsuddannelserne.
   Du kan selv foretage søgningen i VisKvalitet.dk
   Nedenfor kan du se opgørelser over tilfredsheden med AMU-uddannelser på Århus Social- og Sundhedsskole:


   Deltagervurderinger:

   2017
   1. kvartal 2017 se viskvalitet for 1. kvartal 2017

    

   2016
   1. kvartal 2016 se viskvalitet for 1. kvartal 2016
   2. kvartal 2016 se viskvalitet for 2. kvartal 2016
   3. kvartal 2016 se viskvalitet for 3. kvartal 2016
   4. kvartal 2016 se viskvalitet for 4. kvartal 2016 

   Deltagervurderinger for hele 2016 se viskvalitet for hele 2016 

   2015
   1. kvartal 2015 se viskvalitet for 1. kvartal 2015
   2. kvartal 2015 se viskvalitet for 2. kvartal 2015
   3. kvartal 2015 se viskvalitet for 3. kvartal 2015
   4. kvartal 2015 se viskvalitet for 4. kvartal 2015 

   Deltagervurderinger for hele 2015 se viskvalitet for hele 2015 


    2014
   Deltagervurderinger for hele 2014 se viskvalitet for hele 2014


   2013
   Deltagervurderinger for hele 2013 Se viskvalitet for hele 2013


   2012
   Deltagervurderinger for hele 2012 Se viskvalitet for hele 2012


   2011
   Deltagervurderinger for hele 2011 Se viskvalietet for hele 2011


   2010
   Deltagervurderinger for hele 2010: Se viskvalitet for hele 2010


   2009
   Deltagervurderinger for 2009: Se viskvalitet for hele 2009


   Gennemførsel- og beståelsesprocenter for SOSU-området:

   Almen fødevarehygiejne:95%
   Fast vagt:100%
   Medarbejderen der deltager i forandringsprocesser: 94%
   Forflytningsteknik og speciallejring:100%
   Kommunikation i teams:100%
   Værdibaserede arbejdspladser:93%
   Videndeling og læring:94%
   Rehabilitering som arbejdsform:100%
   Grundlæggende projektdeltagelse:100%
   Projektarbejde:100%
   Projektrapporten:94%
   Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet:95%
   Hjælp til ældre:89%
   Medvirken ved lægemiddelbrug:91%
   Behandlingskrævende sår:100%
   Forebyggelse og sundhedsfremme:100%
   Medarbejderens personlige ressourcer:100%
   Håndhygiejne:100%
   Praktikvejledning:92%
   Kvalitet i offentlige serviceydelser:100%
   Medicinadministration:93%
   Psykiatrisk suppleringsuddannelse:94%
   Kulturel kompetence i jobudøvelsen:100%
   Kontaktperson i omsorg og sygepleje:100%
   Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser:96%
   Værdibaserede arbejdspladser:100%

   Gennemførsel- og beståelsesprocenter for
   DET
   PÆDAGOGISKE område:

   Arbejdet med for tidligt fødte: 100%
   D
   okumentation og evaluering:97%
   Pædagogmedhjælper i daginstitutioner:95%
   Arbejdet med pædagogiske læreplaner:96,9%
   Børn og natur: 100%
   Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde:80%
   Pædagogisk arbejde med børn og unge:100%
   Etablering af selvstyrende grupper:100%

 • Udbudspolitik

  • SOSU Aarhus har fastlagt en strategi for efter- og videreuddannelsesområdet og udbudspolitikken spiller sammen med denne strategi.

    

   Her kan du læse udbudspolitik for 2017 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på SOSU Aarhus.

    

   Politikken er udformet, så den følger kravet om udbudspolitik for voksen- og efteruddannelser på erhvervsskolerne formuleret i brev fra Undervisningsministeriet den 20. januar 2004.


   SOSU Aarhus er fra 1. januar 2010 godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde følgende Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB):

    

   Skolen er godkendt til at udbyde og gennemføre uddannelser inden for ovennævnte FKB'er i hele Region Midtjylland.

    

   Udlagt undervisning 

   2017

    

   Skive Tekniske Skole:
   Mål:
   443747 -  Portørens- og hospitalsserviceass. som fast vagt -
   d. 13. marts - 24. marts 2017

    

   2016

   Skive Tekniske Skole:

   Mål:
   443747 -  Portørens- og hospitalsserviceass. som fast vagt -
   d. 9.maj - 23. maj 2015

    

    

   2015

   Skive Tekniske skole:

   Mål:
   443747 -  Portørens- og hospitalsserviceass. som fast vagt -
   d. 2.11 - 13.11 2015

    

   2013

   Randers Social- og Sundhedsskole:

   Mål:
   443747 -  Portørens- og hospitalsserviceass. som fast vagt -
   d. 04.03.2013 – 15.03.2013

   Business Centret - Århus Købmandsskole:

   Mål:
   43562 - Mødeledelse
   43560 - Kommunikation som led. -værktøj
   43563 - Medarbejderinvolvering i ledelse 

    

   2012

   Business Centret - Århus Købmandsskole:

   Mål:
   43559 - Ledelse og samarbejde
   43561 - Konflikthåndtering som led.-værktøj
    

   Randers social- og sundhedsskole:

   Mål:
   44347 - Portørens- og hospitalsserviceass. som fast vagt 29/10 - 2/11 2012 og 3/12 - 7/12

    

   2011

   Århus Tekniske skole:

   46977 - Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 2222 (AL) Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 7/11 - 3/1 2012