Praktiske oplysninger

Her kan du se forskellige praktiske oplysninger om efter- og videreuddannelse på SOSU Østjylland - afdelingen i Aarhus.

 

 • For kursister

  • Skolen er røgfri
   Rygning er kun tilladt på et særligt område, som du vil få anvist på første kursusdag. Skolen ønsker at have det bedst mulige indeklima som medvirkende til et godt arbejdsmiljø for såvel ansatte som elever og kursister. Målet for skolens rygepolitik er, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

   Undervisningstid
   Din daglige undervisningstid er kl. 8.00 - 15.24, med mindre andet fremgår af dit indkaldelsesbrev.

   Lokale
   I forhallen er der tre informationstavler, hvor du kan se, hvilket lokale du skal være i. Dit undervisningslokale vil ikke være aflåst i løbet af dagen.

   Kursusmateriale
   Efter- og videreuddannelsesafdelingen arbejder digitalt, og derfor vil du få udleveret materialer digitalt. Har du egen PC, iPad eller anden tablet, er det en god idé at medbringe den. Du har mulighed for at låne en iPad på skolen.

   Parkering / Bus
   Skolen har både parkeringsmuligheder for cykler og biler. Buslinie 1A, 2A, 6A og linie 200 kører tæt på skolen. Fra 2017 standser Letbanen lige bag skolen.

   Fravær
   Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindret i at følge undervisningen, skal du kontakte sekretariatet på tlf. 87 41 26 10 eller tlf. 87 41 26 04. Vær opmærksom på, at du også skal melde fravær til din arbejdsgiver, som IKKE får VEU‐godtgørelse, når du er syg.

   Skolens telefon er åben mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.00 og fredag kl. 8.00 – 14.00.

   Venteliste
   Hvis en AMU-uddannelse ikke oprettes på grund af for få tilmeldte, vil du komme på venteliste. Hvis du har et særligt ønske, som ikke udbydes aktuelt, kan du også komme på en venteliste. Vi kontakter dig, når kurset udbydes.

   Ventelisten er fælles for alle social- og sundhedsskoler i Region Midt. Derfor vil du også kunne opleve at blive kontaktet af en af de andre skoler, hvis de har ledige pladser.

 • For arbejdsgivere

  • VEU‐godtgørelse
   Arbejdsgiver søger VEU‐godtgørelse og befordringstilskud via www.efteruddannelse.dk.

   Kost og logi
   Ved deltagelse i AMU‐uddannelse kan der søges om tilskud til kost og logi, hvis kursisten har mere end 60 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at vedkommende er indkvarteret uden for sin bopæl.

   Satserne pr. 1. januar 2015 for kost og logi er i alt kr. 500,00, som udbetales til arbejdsgiver ved indsendelse af elektronisk faktura til SOSU Aarhus, EAN nr. 5798000558175. På fakturaen skal følgende oplysninger fremgå: navn, cpr. nummer, kursustitel og startdato.

   Obligatorisk digital ansøgning
   Det er obligatorisk for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende at søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt, når uddannelsen foregår på en uddannelsesinstitution, der anvender det studieadministrative system EASY-A.

   For at kunne bruge Efteruddannelse.dk skal du have en digital medarbejdersignatur. Den fås nemmest hos den person, som administrerer jeres digitale medarbejdersignaturer.

   Det er en god idé at få det praktiske på plads i god tid. For de fleste virksomheder går det hurtigt, men hvis virksomheden ikke allerede har digitale medarbejdersignaturer, kan det tage nogle dage at få dem leveret via Danid.dk eller Virk.dk.

   Arbejdsgivere, som betaler sædvanlig løn til medarbejdere under uddannelse, skal søge om godtgørelse og befordringstilskud. Arbejdsgiveren overtager retten til godtgørelse, men ikke retten til befordringstilskud.

   Afgift for udeblivelse og for sen afmelding
   Skolen opkræver efter gældende regler en afgift hos arbejdsgiver, såfremt en medarbejder udebliver fra en AMU-uddannelse. Afgiften opkræves hvis medarbejderen udebliver fra uddannelsens første dag, eller frameldes senere end en uge inden uddannelsens første dag.

   Afgift ved udeblivelse:
   Kr. 2.500  for kurser op til 37 timer eller  kr. 3.500 for kurser over 37 timer

   Afgift ved for sen afmelding
   For sen afmelding betyder afmelding senere end én uge (5 hverdage) før kursusstart og svarer til Kr. 1.500 for kurser op til 37 timer eller kr. 2.500 for kurser over 37 timer. Såfremt det kan dokumenteres, at det er lovligt forfald (f.eks. sygdom) eller der erstattes med en anden medarbejder bortfalder afgiften

Kontakt sekretariatet