SOSU skoler i Region Midtjylland

Efteruddannelsesafdelingerne på Social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland har et tæt samarbejde omkring udvikling og gennemførelse af efteruddannelsesforløb.

Formålet med det bredere samarbejde er:

  • koordinering af særlige udbud og gennemførelse af uddannelser til mindre målgrupper og fagspecialer
  • koordinering af udbud og ventelister til AMU-uddannelser, herunder administrative procedurer
  • fortsat udvikling og gennemførelse af KUA-forløb med samme høje kvalitet i hele regionen
  • kvalitetsudvikling af AMU gennem blandt andet videndeling og fælles initiativer
  • styrkelse af de enkelte skolers profil gennem en tydeliggørelse af tværskole-samarbejde, herunder markedsføring af samarbejdet.

 

Hvad betyder det for vores samarbejdspartnere og kursister?

At kursister kan blive tilbudt en aflyst uddannelse et andet sted i regionen.

Samarbejdet mellem skolerne giver bedre muligheder for at arbejdspladser, der kun har få ansatte inden for et givent speciale, kan anvende AMU uddannelser til deres kompetenceudvikling.

 

Konkrete samarbejds opgaver i 2014/15

Vi har i 2014 planlagt og gennemført AMU uddannelsen Medicinadministration for regions ansatte social- og sundhedsassistenter inden for psykiatrien. Derudover har vi i fællesskab udbudt enkelte AMU uddannelser til mindre målgrupper.

I forhold til videndeling har vi både i 2014 og 2015 gennemført tema dage for AMU undervisere fra alle skoler og senest i august 2015 havde vi en dag for 30 undervisere med fokus på læringsudbytte i AMU.

Vi har på regionalt plan et fælles efterspørgselskatalog som opdateres løbende. Udbudskoordinering af alle AMU uddannelser indenfor EPOS området.

SOSU skolerne i Region Midtjylland samarbejder aktuelt i to TUP projekter – Tværgående udviklings projekter. I TUP 2014-2016 indgår vi i det landsdækkende udviklingsprojekt om digitale

læringsformer. I TUP 2015 - 2016 er vi netop gået i gang med at udvikle videre på læringsudbyttet i AMU. Det foregår på regionalt niveau og i samarbejde med andre VEU institutioner i regionen.

 

 

Samarbejdsaftalen er indgået af Social- og SundhedsSkolerne i Randers, Århus, Skive, Silkeborg, Horsens og Herning.

 

 

 

undefined