Fra undervisning til læring

placeholder

Innovativ undervisning via it-redskaber for at sikre, at eleven forbliver aktiv, fokuseret og tager ejerskab for egen læring.

SOSU Aarhus har gennem flere år stillet pc og/eller iPads til rådighed for alle elever, der går på skolen, i et forsøg på at styrke elevens lærings- og formidlingskompetencer og for at flytte fokus fra traditionel klasseundervisning, hvor underviseren står ved tavlen og tegner og fortæller.

Ved at tilbyde alle elever en iPad som primært arbejdsredskab, med de muligheder og begrænsninger den indeholder, bliver eleven ikke bare en passiv lytter, men en aktiv deltagere i formidlingsprocessen, og derved også i læringsprocessen.

Når eleven skal i praktik beholder vedkommende sin udlånte iPad, for løbende at dokumentere sit læringsforløb. Hertil har skolens pædagogiske it-personale udviklet nogle ganske enkle redskaber, hvormed eleven lettere og mere intuitivt kan beskrive hvilke udfordringer, der mødes i dagligdagen i praksis, men også hvilke oplevelser, der giver ekstra blod på tanden. Derved kommer elevens iPad til at fungere som brobygning mellem den teoretiske undervisning på skolen og den praktiske undervisning i praksis.

Udviklingen af disse værktøjer tager udgangspunkt i, at en iPad ikke skaber bedre læring, men tværtimod dårlig læring, hvis den ikke tænkes ind i undervisningen som både et pædagogisk og didaktisk arbejdsredskab.  Dette er også grunden til, at SOSU Aarhus gennem en længere årrække har stillet betydelige ressourcer til rådighed. Herunder har skolen to it-pædagoger, der er tilknyttet den almindelige undervisning, men også udviklingen af nye digitale tiltag, herunder sosu-hjaelp.dk, hvor der er udarbejdet en lang række vejledninger som hjælp til både elever og personale, hvis de støder på et it-teknisk problem. Disse vejledninger kommer tillige til at fungere som en form for hjælp til selvhjælp, da eleverne ikke, som det første, går til en af skolens tre it-teknikere, men forsøger vha. disse vejledninger at løse problemet selv, og holder it-personalet som backup.

 

FAKTA:

Skolen råder over ca. 1000 iPad og ca. 700 PC'er

Kontakt