LæringsLab

LæringsLab er et fleksibelt undervisningstilbud, hvor du arbejder selvstændigt eller i mindre grupper. Her får du mulighed for at fordybe dig i et tema eller arbejde med emner, der går på tværs af flere fag.

Du har stor indflydelse på, hvad du skal lære, hvordan du skal lære det og i hvilket tempo det skal foregå. Derfor er det vigtig, at du er indstillet på at arbejde selvstændigt og er motiveret, når du skal deltage i LæringsLab.

 

Se eksempel på de kreative projekter i LæringsLab:

 

 

 

undefined

 • Hvem kan deltage i LæringsLab

  • For nogle elever er det obligatorisk at deltage i LæringsLab, mens det for andre kan være noget, man ønsker og bliver godkendt til. Du kan/skal deltage i LæringsLab, hvis du har godskrivning for hele eller dele af et fag.

   Det er skolens vejledere eller din kontaktlærer, som sammen med dig vurderer, om du skal deltage i LæringsLab.

 • Hvordan arbejder man i Læringslab

  • Når du begynder i LæringsLab laver du sammen med koordinatoren en konkret plan for læringsforløbet. Planen indeholder en projektbeskrivelse, forslag til materiale og en oversigt over forventede opgaveafleveringer. Du kan enten selv foreslå et tema eller få tilbudt en færdig tema-pakke med materialeoversigt og opgaver.

   Du arbejder individuelt eller i gruppe, med mulighed for at trække på LæringsLab koordinatoren eller en faglig vejleder. Du afleverer løbende opgaver i 365 Websteder, som du får feedback på.

   Deltagelse i LæringsLab kan variere i antal af moduler pr. dag og i antal moduler i alt. Du arbejder i eget tempo og deltager kun i særlige tilfælde i fælles undervisning. LæringsLab koordinatoren registrerer dit fremmøde og evt. fravær. Når du har gennemført LæringsLab og dit projekt er blevet godkendt, bliver det noteret på dit eksamensbevis.

 • Hvor foregår LæringsLab

  • LæringsLab er en del af ”StudieTorvet” på 1. sal, der er et åbent og centralt sted i skolens læringsrum. LæringsLab er tæt koblet til de øvrige studieressourcer som Bibliotek, IT og Medier, StudieCafe, vejledning m.v.

   LæringsLab holder åbent hele dagen, men fra kl. 13.30 vil der på ”StudieTorvet” også være tilbud om StudieCafé.

Kontaktpersoner