placeholder

Få en mentor

En mentor en erfaren person, som gennem rådgivning og vejledning kan støtte dig og være din sparringspartner, så du får lettere ved at gennemføre din uddannelse her på skolen og i praktikken.

En mentor er en person, der arbejder frivilligt. Mentor tilbyder støtte til de elever, der har brug for en erfaren person at tale med, om det der er svært i uddannelsen. Det kan være personlige problemer, sproglige problemer (hvis du har svært ved dansk), det kan være støtte/hjælp til at forstå det danske samfund eller noget helt andet, der har med uddannelsen at gøre, og som du synes er svært.Du aftaler selv møderne med din mentor og sammen aftaler I tid og sted for møderne. I mødes minimum to gange om måneden.

Tal med din kontaktlærer, hvis du gerne vil have en mentor, eller skriv til mentor@sosuaarhus.dk.