Studiestøtte

Studiestøtten hjælper dig, hvis du af den ene eller anden grund har svært ved at klare de faglige krav, som uddannelsen stiller.

Ved studiestart kommer studiestøtten rundt i klasserne og fortæller om de mange muligheder, der er for at få hjælp under uddannelsen.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Studiestøtten hjælper dig, hvis du

 • har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt i timerne
 • har problemer med at læse eller skrive
 • er ordblind
 • har ADHD eller en anden diagnose
 • har svært ved dansk eller matematik

Hvilken hjælp kan jeg få?

Ved sproglige, kulturelle og kommunikative barrierer er hjælpen sprogundervisning, støtte og vejledning. Den er fagligt rettet mod de enkelte uddannelser og består af:

 • Lytteforståelse
 • Udtale
 • Forståelse af fagsprog
 • Skriftlig dokumentation

Oplever du specifikke faglige vanskeligheder kan du blive testet for din evne til at  læse og skrive og om du måske er ordblind.

Hjælpen består i hjælpemidler og i at få støtte til at blive fortrolige med dem. Hjælpen kan være:

 • It-rygsæk (indeholder en computer med ordforslagsprogram og oplæsningsprogram, en scanner, en c-pen og høretelefoner)
 • Lydbøger
 • Studiestøtteforløb ved en studiestøttelærer.

Har du problemer med dansk eller matematik og er du elev på SOSU hjælperuddannelsen, eller SOSU assistentuddannelsen, kan du mens du er i praktik deltage i Forberedende Voksenundervisning (FVU).

 

Har du en diagnose?

Har du diagnose på ordblindhed, ADHD, høre- eller synsnedsættelse eller andet, er det vigtigt, at du kontakter os, lige så snart du er blevet optaget på uddannelsen. Vi har nemlig mulighed for at søge støtte til dig under din uddannelse gennem SPS-systemet. Jo før vi søger – jo hurtigere kan vi have hjælpen klar til dig.