placeholder

 

Østjyllands nye, store SOSU-skole modtog 4. oktober 2016 den endelige godkendelse af fusionen fra ministeriet. Dermed er SOSU Østjylland en realitet.

 

Fusionen er jo sat i værk som et svar på de svære omstændigheder vi står over for med faldende elevtal, besparelser og færre praktikpladser. Målet med den nye skole er simpelthen at kunne fortsætte med at uddanne folk indenfor sundhed, omsorg og pædagogik på et fagligt højt niveau. Derudover får vi nogle muligheder med en mere robust økonomi og større politisk slagkraft”. (Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning)

Som et samlet SOSU Østjyllands forventes det at øge muligheder i forhold til fortsat udvikling af skolens fagmiljøer og samarbejdet med praksis. Den nye skole vil desuden kunne spille en mere aktiv rolle i udvikling og forskning indenfor området.

 

 

Billede: Bestyrelsesformand (Hans-Jørgen Hørning) og næstformand (Arne Rolighed) for det nye SOSU Østjylland. 

Billede: Bestyrelsesformand (Hans-Jørgen Hørning) og næstformand (Arne Rolighed) for det nye SOSU Østjylland.

 

Fakta

  • Skolen vil få Aarhus og Silkeborg som hovedskoler og en afdeling i Skanderborg.
  • Fusionen vil geografisk omfatte Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Aarhus, Syddjurs, Samsø og Odder kommuner.
  • Der uddannes personale til de syv kommuner samt Region Midt.
  • Den nye SOSU skole forventer at have omkring 1.400 årselever og 200 ansatte.
  • Social- og sundhedsuddannelsen er Danmarks største erhvervsuddannelse med 13.831 årselever i 2015, og pædagogisk assistentuddannelse er den tredjestørste med et optag på over 1900 elever i 2015.

 

For yderligere information fusionen, kontakt:

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, tlf. 27127595
Konstitueret direktør Morten Guldmann Olsen, tlf. 29799316