placeholder

Nye SOSU uddannelser fra 1/1 2017

september 2016

Social- og sundhedsuddannelsen bliver ændret fra 1. januar 2017. I stedet for to trin på den samme uddannelse, bliver det nu til to forskellige uddannelser. Efter endt grundforløb kan man altså enten søge ind på SOSU hjælperuddannelsen eller SOSU assistentuddannelsen.

 

Fra 1. januar 2017 er der ikke én, men to social- og sundhedsuddannelser:

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper tager 1 år og 2 måneder. Du er det kendte ansigt i borgerens hjem, som yder pleje og omsorg, rådgiver om kost og ergonomi, hjælper borgeren med digital kommunikation og visiterer borgeren til anden hjælp.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tager 2 år, 9 måneder og 3 uger. Du arbejder med grundlæggende sygepleje og rehabilitering i borgerens eget hjem eller i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Du er bindeledet mellem samfund, sygehus og pårørende, og du arbejder ud fra et helhedsorienteret borger- og patientperspektiv.

Du får stadigvæk elevløn under hele hovedforløbet, og det kræver stadigvæk en uddannelsesaftale at blive optaget på et hovedforløb. Som uddannet SOSU hjælper kan du som hidtil søge ind på SOSU assistentuddannelsen. Hvis du bliver optaget, vil du få merit for en del fag. Assistentuddannelsen vil så blive 5 måneder og 5 uger kortere for dig.