Nyt demensforløb for SOSU Assistenter

placeholder

Nyt demensforløb for SOSU Assistenter

Kom på efteruddannelse i demens for SOSU Assistenter. Du bliver opdateret med den nyeste viden og får styrket dine handlekompetencer i arbejdet med demens.

Demens er blevet en fast del af SOSU Assistenters kerneopgave og vil blive det endnu mere fremover. Antallet af demente stiger, og det udfordrer både sundhedspersonalet og de pårørende.

Kurset styrker din faglighed i arbejdet med demente, så den matcher de øgede faglige krav i sundhedsvæsenet. Du får udvidet og kvalificeret dine handlemuligheder og bliver bedre rustet til at vurdere, tilrettelægge, dokumentere og formidle dine arbejdsopgaver. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes konkrete erfaringer fra praksis. 

Forløbet varer i alt 26 dage og er sammensat af syv forskellige AMU uddannelser:

 •          Sygdomskendskab (5 dage)
 •          Livskvalitet i hverdagslivet for mennesker med demens (5 dage)
 •          Samarbejde med pårørende (3 dage)
 •          Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren (5 dage)
 •          Palliativ omsorg (4 dage)
 •          Innovation – idéudvikling (2 dage)
 •          Innovation – gennemførelse (2 dage)

Fagene inddeles i moduler, der afholdes både med undervisning på skolen og som fjernundervisning:


Modul 1

4/10 - 13/10 2017

26/10 2017 (fjernundervisning)


Modul 2

6/11 - 10/11 2017

27/11 og 30/11 (fjernundervisning)


Modul 3

11/12 - 15/11

10/1 2018 (fjernundervisning)


Modul 4

23/1 - 26/1 2018

Sted
Kurset udbydes i samarbejde med de øvrige SOSU skoler i Region Midtjylland.

Undervisningen foregår på SOSU skolerne i Viborg, Randers og Silkeborg og som fjernundervisning.

Ved for få tilmeldinger kan det blive nødvendigt at flytte undervisningen til en af de andre SOSU skoler.

Pris og EVU
Kurset er gratis for deltagere, der tilhører AMU målgruppen, dvs. med uddannelse til og med faglært niveau.

Der kan søges VEU godtgørelse for deltagere indenfor målgruppen.

Bevis
Deltageren får et kompetencegivende AMU-uddannelsesbevis ved tilfredsstillende gennemførelse.

Download kursusfolder
Du kan downloade en kursusfolder her >> 

Tilmelding
Tilmeld dig kurset på www.efteruddannelse.dk her >>

OBS
Kurset er en overbygning til en basisdel, som det anbefales, at kursisten har gennemført. Basisdelen på 16 dage består af fem AMU uddannelser:

 •          Kvalitet i offentlige velfærdsydelser (3 dage)
 •          Velfærdsteknologi (3 dage)
 •          Sundhedspædagogik (3 dage)
 •          Dokumentation og evaluering (3 dage)
 •          Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet (4 dage)

  Kom på efteruddannelse i demens for SOSU Assistenter. Du bliver opdateret med den nyeste viden og får styrket dine handlekompetencer i arbejdet med demens.

  Demens er blevet en fast del af SOSU Assistenters kerneopgave og vil blive det endnu mere fremover. Antallet af demente stiger, og det udfordrer både sundhedspersonalet og de pårørende.

  Kurset styrker din faglighed i arbejdet med demente, så den matcher de øgede faglige krav i sundhedsvæsenet. Du får udvidet og kvalificeret dine handlemuligheder og bliver bedre rustet til at vurdere, tilrettelægge, dokumentere og formidle dine arbejdsopgaver. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes konkrete erfaringer fra praksis. 

  Forløbet varer i alt 26 dage og er sammensat af syv forskellige AMU uddannelser:

  •          Sygdomskendskab (5 dage)
  •          Livskvalitet i hverdagslivet for mennesker med demens (5 dage)
  •          Samarbejde med pårørende (3 dage)
  •          Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren (5 dage)
  •          Palliativ omsorg (4 dage)
  •          Innovation – idéudvikling (2 dage)
  •          Innovation – gennemførelse (2 dage)

  Fagene inddeles i moduler, der afholdes både med undervisning på skolen og som fjernundervisning:


  Modul 1

  4/10 - 13/10 2017

  26/10 2017 (fjernundervisning)


  Modul 2

  6/11 - 10/11 2017

  27/11 og 30/11 (fjernundervisning)


  Modul 3

  11/12 - 15/11

  10/1 2018 (fjernundervisning)


  Modul 4

  23/1 - 26/1 2018

  Sted
  Kurset udbydes i samarbejde med de øvrige SOSU skoler i Region Midtjylland.

  Undervisningen foregår skiftevis på SOSU-skolerne i Viborg, Randers og Silkeborg og som fjernundervisning.

  Ved for få tilmeldinger kan det blive nødvendigt at flytte undervisningen til en af de andre SOSU skoler.

  Pris og EVU
  Kurset er gratis for deltagere, der tilhører AMU målgruppen, dvs. med uddannelse til og med faglært niveau.

  Der kan søges VEU godtgørelse for deltagere indenfor målgruppen.

  Bevis
  Deltageren får et kompetencegivende AMU-uddannelsesbevis ved tilfredsstillende gennemførelse.

  Download kursusfolder
  Her kan du downloade en kursusfolder 

  Tilmelding
  Tilmeld dig kurset på www.efteruddannelse.dk

  OBS
  Kurset er en overbygning til en basisdel, som det anbefales, at kursisten har gennemført. Basisdelen på 16 dage består af fem AMU uddannelser:

  •          Kvalitet i offentlige velfærdsydelser (3 dage)
  •          Velfærdsteknologi (3 dage)
  •          Sundhedspædagogik (3 dage)
  •          Dokumentation og evaluering (3 dage)
  •          Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet (4 dage)

SPØRGSMÅL? KONTAKT VORES KURSUSSEKRETÆR