placeholder

SOSU Aarhus er en selvejende uddannelsesinstitution under staten. Skolen udbyder erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelser indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område.

I sommeren 2015 rykkede skolen ind i helt nyopførte bygninger på Hedeager i Aarhus N. Den nye skoles arkitektur anvender byens klassiske struktur med rumlig variation, torve og parker til at afspejle uddannelsernes mangfoldighed og viser, at den er hjemsted for uddannelser med mennesker i centrum. 

Opbygningen af selve skolen giver mulighed for varieret brug, hvor der både kan foregå fysisk og støjende aktivitet og samtidig være rum til ro og koncentration. Uddannelsernes indhold bliver også tydeligt afspejlet i faciliteterne, blandt andet med en fuldt funktionel plejebolig. 

 

Aktuelt