Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for at overvåge og varetage de gældende regler for skolens virke, skolens økonomiske grundlag, uddannelsernes indhold og skolens organisation.

Reglerne om nedsættelse af bestyrelser for selvejende institutioner til erhvervsrettet uddannelse findes i Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse - LBK nr. 878 af 08/08/2011 med senere ændringer

 • Medlemmer af bestyrelsen

  • Formand:

   Hans-Jørgen Hørning (Udpeget af Silkeborg Kommune)

   Tlf: 27127595

   Mail: Hans-Jorgen.Horning@silkeborg.dk

    

   Næstformand:

   Arne Rolighed (Selvsupplerende medlem)

   Tlf: 20720885

   Mail: aro@arnerolighed.dk 

    

   Bestyrelsesmedlemmer:                  

   Bente Margrethe Nielsen (Region Midt)

   Helene Bækgaard (Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Aarhus kommune)

   Hanne Peitersen (Elevrådsrepræsentant)

   Inge Jensen Pedersen (FOA Aarhus)

   Lene Beirholm Eriksen (Medarbejderrepræsentant)

   Lisbeth Binderup (Selvsupplerende medlem)

   Lone Bahnsen Rodt (Selvsupplerende medlem)

   Maja Kuld Askøe (Elevrådsrepræsentant)

   Mette Valbjørn (Region Midt)

   Michael Hansen (Dansk Erhverv)

   Ole Lauth (Kommunekontaktråd Region Midt)

   Per Brobæk Madsen  (FOA Silkeborg-Skanderborg)

   Peter Hegner Bonfils (Byrådet, Aarhus Kommune)

   Rie Grotkjær (Medarbejderrepræsentant)

   Thomas Cordtz (Skanderborg Kommune)

   Vibeke Sjøgren (Aarhus Kommune)

 • Vedtægt og forretningsorden

 • Resultatlønskontrakt

  • Resultatlønskontrakt for direktør Niels Brun Madsen