Fælles pædagogisk-didaktisk grundlag

SOSU Aarhus' fælles pædagogisk/didaktiske grundlag udtrykker skolens grundlæggende tilgang til læring og undervisning.

Grundlaget danner rammen for, hvordan der arbejdes med elever og kursisters læring, og hvordan læringsaktiviteter organiseres og tilrettelægges.

Grundlag er tematiseret under disse overskrifter:

Erhvervsfaglighed og praksisnærhed

Praksisnær læring bidrager til udvikling af en stærk og velfunderet erhvervsfaglighed og understøtter elevernes/kursisternes evne til at koble teori og praksis samt reflektere over egen praksis.

Fællesskaber og netværk

Læring er en individuel, såvel som social proces. Læring foregår i forpligtende arbejdsfællesskaber og netværk, hvor eleverne/kursisterne inspirerer og engagerer hinanden i læringen. Dette skal styrke deres kompetencer til at agere professionelt i praksis.

Innovation og produktive læreprocesser

Læringens drivkraft er aktiv deltagelse i produktive og medskabende læreprocesser, som bidrager til at udvikle elevernes/kursisternes forandrings- og innovationskompetencer.

 

Download det fælles pædagogisk/didaktiske grundlag