Kvalitet og evaluering

SOSU Aarhus arbejder med kvalitetsudvikling i mange forskellige sammenhænge

Fokus  i skolens arbejde med kvalitet ligger i forhold til skolens kerneydelse undervisning og uddannelse. Kvalitets- og evalueringsarbejdet skal sikre, at skolens aktiviteter løbende vurderes og forbedres.

På de følgende sider kan du se mere om 

Oplysninger om kvalitetsarbejdet på skolens efter- og videreuddannelser finder du her

Herudover arbejder undervisere og ledelse med kvaliteten i uddannelserne gennem eksempelvis løbende udvikling af de enkelte uddannelser og LUP-arbejdet.

Skolen arbejder også med kvalitet og sikring af denne i mange andre sammenhænge, eksempelvis i forbindelse med

  • Strategiudvikling,
  • Kompetenceudvikling,
  • Medarbejderudvikling,
  • Organisatorisk udvikling
  • Samarbejde med praktikken