Elevtrivselsundersøgelser

Skolens elevtrivselsundersøgelser er del af skolens løbende informationsindsamling til kvalitetsarbejdet. De fungerer også som undervisningsmiljøundersøgelser.

Skolens elevtrivselsundersøgelser - ETU - foretages 7-9 uger efter uddannelsesstart på alle hold på såvel grundforløb som de enkelte uddannelser. 

Målingerne danner grundlag for den årlige skolerapport om elevtrivsel  - denne undersøgelse er også undervisningsmiljøundersøgelse. 

Se skolerapporterne her:

Her kan du se: Undervisningsmiljøundersøgelser fra 2008 (PDF) - 2006 (PDF) - 2003 (PDF)

I den årlige rapport sammenlignes skolens resultater med resultaterne fra andre social- og sundhedsskoler hen over landet.

I undersøgelsen måles elevtrivslen i forhold til nogle centralt fastlagte parametre: Organisering af undervisningen, undervisere, undervisning, socialt miljø, fysisk miljø, egen motivation samt udstyr og materialer. ETU er et af værktøjerne til evaluering af skolens eksisterende tiltag til øget gennemførelse og fungerer ligeledes som et afsæt til nye tiltag.

Opfølgning på undersøgelserne

De løbende målinger, der gennemføres i uge 7-9 efter uddannelsesstart - resulterer i mini-rapporter, der kommer en uge efter målingen. Mini-rapporterne giver skolen en måling på udvalgte parametre og fungerer som et dialogværktøj. Underviserne gennemgår resultatet med klasserne, og det drøftes, hvad der skal gøres endnu mere af og hvad der skal ændres, således at vi løbende kan gøre uddannelserne og skolen endnu bedre.

Skolen har siden 2010 gennemført elevtrivselsundersøgelser i samarbejde med ESB netværket. I den forbindelse er der samtidig, som en del af undersøgelsen, gennemført undervisningsmiljøundersøgelse.