Handlingsplan for øget gennemførelse

Som en del af skolens kvalitetsarbejde skal skolen hvert år udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse, som skal indsendes til Undervisningsministeriet

Herunder kan du se skolens handlingsplaner for øget gennemførelse:

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 (PDF)

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 (PDF)
Handlingsplan for øget gennemførelse 2015 (PDF)
Handlingsplan for øget gennemførelse 2014 (PDF)
Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 (PDF)
Handlingsplan for øget gennemførelse 2012 (PDF)
Handlingsplan for øget gennemførelse 2011 (PDF)
Handlingsplan for øget gennemførelse 2010 (PDF)
Handlingsplan for øget gennemførelse 2009 (PDF)

I handlingsplanen skal skolen:

  • Priorietere anvendelsen af vores metoder til at øge fastholdelsen af vores elever.
  • Angive mål for øget gennemførelse og mål for effekten af de metoder, vi anvender.
  • Afrapportere om vores resultater fra det foregående år.

Handlingsplanen godkendes af skolens bestyrelse.

Skolens forpligtelse til at udarbejde handlingsplanen fremgår af § 7 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser - BEK1514 af 15/12/2010 med senere ændringer.

Rapport - årsager til uddannelsesophør

Rapporten "Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og trin 2" udgør en del af ”handleplan for øget gennemførelse” som skolen søgte og fik bevilling til tilbage i 2011. Der er derfor tale om et treårigt indsatsområde, gældende handlingsplan 2011, 2012 og 2013.

Indsatsområdet afrapporteres 1. marts 2014.Handlingsplan for øget gennemførelse 2015 (PDF)