Sammenlignelig brugerinformation

Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Som uddannelsesinstitution har man pligt til at offentliggøre oplysninger om skolens undervisning, uddannelser og resultater, så borgere kan vurdere kvaliteten af undervisningen og sammenligne med andre uddannelsesinstitutioner (jf. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddanelserne m.v. - LBK nr. 880 af 19/09/2005 med senere ændringer).

Find statistik om:

Statistik på SOSU Aarhus:

 

Du kan se mere om baggrunden for nøgletallene til gennemsigtighed og åbenhed på uvm.dk

Oplysninger om skolens akltuelle udbud af uddannelser, mål fagudbud m.v. kan du finde under de enkelte uddannelser.

Oplysninger om værdigrundlag, strategi og pædagogisk udgangspunkt kan du finde under afsnittet om mission, vision og strategi og under afsnittet om kvalitet, men også under de enkelte uddannelser.