Selvevaluering

Skolen gennemfører en årlig selvevaluering, som omfatter minimum ét område vedrørende skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning.

Skolens selvevalueringsprocesser er kendetegnet af såvel kvalitative, som kvantitative metoder og af en vis grad af mundtlighed.

Se nærmere om tankerne bag selvevaluering under beskrivelsen af Kvalitetssystem for uddannelsernes skoledel - Klik her.

Selvevalueringer:

Opfølgningsplan: