Skolens kvalitetssystem

På denne side kan du læse om kvalitetssystem for uddannelsernes skoledel

Elementer i skolens kvalitetssystem

 • Selvevaluering
 • Løbende informationsindsamling, som tilvejebringes via diverse undersøgelser/evalueringer.
  • Elevtilfredshedsundersøgelser/Undervisningsmiljøundersøgelser
  • Sammenlingnelig forbruger information: Gennemførelses- og frafaldstal og karaktergennemsnit
  • Handlingsplan for øget gennemførelse
  • Anden elevstatistik
  • Evt. undersøgelse blandt aftagere

Kvalitets- og evalueringsarbejdet er en systematisk og fortløbende proces, der har til hensigt at sikre, at skolens aktiviteter løbende vurderes og forbedres.

Evalueringsarbejdet indgår i en vigtig fælles dialog, som kan anvendes til at:

 • Give feedback
 • Skabe grundlag for forandring
 • Skabe grundlag for udvikling

Kvalitetsbegrebet på SOSU Aarhus skal kunne opfange både den faglige kvalitet, der vurderes ud fra faglig viden om mulighederne på området og
den oplevede kvalitet, der er brugernes oplevelse af kvaliteten. 

Ifølge bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal skolen have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel. Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling. Bestemmelserne fremgår af BEK nr. 1514 af 15/12/2010 med senere ændringer.