Vedtægt og forretningsorden for LUU

Vedtægt og forretningsorden for Lokale Uddannelsesudvalg - LUU

Nedenunder finder du vedtægter og forretningsorden for LUU for Århus Social og Sundhedsskole

Du finder vedtægt for LUU her (PDF)

Du finder forretningsorden for LUU her (PDF)

Udvalget dækker følgende uddannelser, som skolen udbyder:

  • Grundforløb til uddannelserne
  • Den pædagogiske assistentuddannelse
  • Social- og sundhedsuddannelsen
    • Social- og sundhedshjælperuddannelsen
    • Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Bestemmelserne om nedsættelse af LUU fremgår af Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 171 af 02/03/2011 med senere ændringer og af Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser - BEK nr. 1514 af 15/12/2010 med senere ændringer.