Mission - Vision - Strategi

Du kan læse hele Strategi 2016 - 2020 her (pdf)

Vi har desuden udviklet en pixiudgave af det fulde strateginotat, som vi gerne tilsender. I så fald skal du blot sende os en mail.

 

Mission

At medvirke til øget livskvalitet og livsglæde for borgere med behov.
Vores vigtigste formål er at skabe mere og bedre liv gennem uddannelse af professionelle medarbejdere, der gennem sine kompetencer kan tilføre mennesker, organisationer og samfund mere værdi.

Vision

At udvikle og styrke fremtidens indsats i velfærdsektoren

Værdier

  • Udvikling & innovation
  • Skabe & udvikle relationer
  • Bæredygtighed (Ressourcer, sundhed og miljø)
  • Viden omsættes i praksis
  • Være tæt på elever og aftagere

Ledestjerner for arbejdet de kommende år

  • Image
  • Læringsmiljø
  • Udvikling og innovation
  • Partnerskaber