Sikkerhed

Her kan du se, hvad du skal gøre i tilfælde af brand, ulykker og lignende situationer.

Brand

I skolens lokaler hænger der instrukser i tilfælde af brand.

Hjertestarter

Skolen har en hjertestarter, der altid bør anvendes ved mistanke om hjertestop. Den hænger ved receptionen.

Ulykker

I receptionen hænger en liste over ansatte, der kan assistere i tilfælde af ulykker og pludseligt opstået sygdom.

Sorg- og kriseplan

Skolens sorg- og kriseplanen indeholder retningslinjer, opgaver og ansvarsfordeling i tilfælde af dødsfald, vold, alvorlige ulykker, livstruende sygdom og lignende situationer.