placeholder

Erhvervsrettet 10. klasse (EUD10)

EUD10 er et ekstra skoleår efter 9. klasse, hvor du kan blive bedre til dansk og matematik og finde ud af, om en erhvervsuddannelse er noget for dig. 
På SOSU Aarhus kan du tage en 'EUD10 Velfærd'.

EUD10 Velfærd er noget for dig, der har gode evner for praktisk arbejde og kan lide at arbejde med mennesker.

Uddannelsen varer 1 skoleår og er fordelt på:

 • 20 ugers obligatorisk undervisning i 10. klassefagene dansk, matematik, engelsk og obligatorisk selvvalgt opgave

 • 6 ugers obligatorisk brobygning til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse

 • 14 ugers valgfri del med fag og elementer, der giver dig en introduktion til hovedområderne inden for eud

 

Du skal tilmelde til EUD10 via ansøgningsskema på optagelse.dk
Ansøgningsfristen er 1. marts. 

 • Fag

  • Obligatoriske fag:

   Dansk

   Engelsk

   Matematik

    

   Valgfag:

   Ekstra dansk

   Ekstra matematik

   Samfundsfag

   Politik

   Økonomi

   Sociale og kulturelle forhold

   Samfundsfaglige metoder

   Idræt

   Alsidig idrætsudøvelse

   Idrætskultur og relationer

   Krop, træning og trivsel

   Sundhed og sociale forhold

   Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter

   Hygiejne og arbejdsmiljø

   Kommunikation

   Uddannelsesafklaring

    

   Brobygning/værkstedsfag:

   Værksted 1: Personlig og professionel omsorg

   - Hvad vil det sige at være professionel?

   - Hvad er egenomsorg?

   - Grænser og grænsesætning

   - Kommunikation og fremtoning

    

   Værksted 2: Hvad kræver det at blive?

   - Forberedelse til OSO (obligatorisk selvvalgt opgave), fx via besøg på daginstitutioner og lokalcentre. 

   - OSO

    

   Værksted 3a: En dag i børnehaven "Tusindfryd"

   - Besøge en daginstitution

   - Planlægge forskellige aktiviteter for børn

   - Udviklingspsykologi

   - Børnelege

   - Børnemad 

   - Udendørsaktiviteter

    

   Værksted 3b: Den dag moster Oda kom på plejehjem

   - Den normale aldring

   - Hvordan er det at blive gammel?

   - Livsstilssygdomme

   - Besøg af pensionister

   - Forflytning

   - Ældremotion og dans

   - Kost fra "gamle dage"

 • Ansøgning

  • Du søger om optagelse på EUD10 på optagelse.dk senest 1. marts.

   Efter 1. marts kontakt Jan Wadsholt.