placeholder

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

 

Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) er for elever, der er 25 år eller derover. Som EUV-elev afhænger dit uddannelsesforløb af de kompetencer du har opnået gennem livet.

Hvor lang, uddannelsen er, afhænger således af tidligere erhvervserfaring samt gennemførte kurser og uddannelse. Som en del af uddannelsen vurderes ens kompetencer i forhold til den uddannelse, som han eller hun søger ind på. Det kaldes en realkompetencevurdering.

Ud fra den vurdering er der tre uddannelsesveje:

 • EUV 1 
  Elever, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og praktikuddannelse.

  Læs mere om EUV1 SOSU og EUV1 pædagogisk assistent
 • EUV 2
  Elever, der har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller har en forudgående uddannelse skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne med praktikuddannelse og med mulighed for at modtage undervisning fra grundforløbets 2. del
 • EUV 3
  Elever uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse skal gennemføre et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge – dog uden grundforløbets 1. del.

 

 

 

 • Realkompetencevurdering

  • Før du går i gang med en erhvervsuddannelse skal du gennem en realkompetencevurdering. Dit konkrete uddannelsesforløb bliver fastlagt på baggrund af vurderingen. Realkompetencevurderingen afgør blandt andet, om du skal gennem Grundforløb 2 eller kan søge direkte om optagelse på uddannelsens hovedforløb, om du kan få godskrevet nogle af fagene, og hvor meget du skal i praktik.

   Tre muligheder for RKV

   1. Du tilmelder dig til en uddannelse (med og uden uddannelsesaftale)
    Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk
    Vi tjekker om du opfylder adgangsskravet.
    Du indkaldes til RKV på en af de fastsatte datoer på uddannelsen.
    Der bruges 1 uddannelsesklip

   2. Du tilmelder dig med kontrakt fra Jobcenter 
    Du kontakter din sagsbehandler, som tilmelder dig på skolen 
    Vi tjekker om du opfylder adgangskravet. 
    Du indkaldes til RKV på en af de fastsatte datoer på uddannelsen 
    Er din RKV bestilt og betalt af Jobcenter, tæller dette ikke som et uddannelsesklip

   3. Du tilmelder dig via Efteruddannelse.dk
    Du ansøger om optagelse via www.efteruddannelse.dk
    Vi indkalder til RKV efter gældende regler for Åben Uddannelse.
    Du skal opfylde adgangsskravet hvis du fortsætter uddannelsen uden uddannelsesaftale.
    Du kan som privatperson tilmelde dig via efteruddannelse.dk.
    Hvis du er tilknyttet A-kasse eller jobcenter skal du tilmeldes som i punkt 2 beskrevet.
    Vi kontakter dig og tjekker, at du er tilmeldt korrekt.
    RKV gennemføres som enkeltfag og dermed som en del af din uddannelse.
    Der kan laves en opjustering af din RKV, hvis du først påbegynder uddannelse på et senere tidspunkt.
    Denne adgangsvej tæller ikke som et uddannelsesklip 
 • Adgangskrav

  • Du kan søge ind på erhvervsuddannelse for voksne hvis:

   • Du er 25 år eller derover.
   • Du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

   Særligt for ansøgere med udenlandsk skolegang

   Hvis du ikke har gået i grundskole i Danmark, skal du opfylde følgende krav for at kunne søge ind:

   • Bestået prøve Dansk 3 - modul 5 og matematik trin 2 (eller tilsvarende resultat fra dit hjemland).
    eller
   • FVU læsning trin 4 og matematik trin 2 (eller tilsvarende resultat fra dit hjemland).
 • Optagelse

 • Dokumentation af relevant arbejdserfaring

  • I forbindelse med udarbejdelsen af en personlig uddannelsesplan, kræves der dokumentation for relevant erhvervserfaring erhvervet inden for de sidste 4 år.

   Brug gerne denne udfyldningsblanket

Vejledning

Du er altid meget velkommen til at kontakte en af skolens vejledere for nærmere vejledning og information.

Kontakt en vejleder