placeholder

EUV 1 SOSU

 

Erhvervsuddannelses for voksne (EUV 1) er for dig, der er over 25 år og har mere end 2 års erhvervserfaring. EUV 1- forløbet er uden praktik og udannelsen tager derfor kun 17 uger.

 

Du kan blive EUV 1 -elev på to måder:

  1. Hvis du allerede er ansat inden for SOSU-området, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du får en uddannelsesaftale og får orlov fra dit job. Din økonomi vil så være voksenelevløn. Din arbejdsgiver modtager refusion svarende til op til 110 % af maks. dagpengesats.

  2. Hvis du ikke er i et relevant ansættelsesforhold, kan du søge SU, eller hvis du er ledig over 30 år søge om dagpenge.

 

Optagelseskrav

  • Du skal være fyldt 25 år
  • Du skal have mindst 2 års relevant erhverserfaring inden for plejecenter og hjemmepleje (inden for de seneste 4 år)
  • Du skal have et førstehjælpscertifikat (12 timer)*
  • Du skal have et brandbekæmpelsescertifikat*

* Skolen udbyder kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse

 

Realkompetencevurdering (RKV)

I forbindelse med din ansøgning om optagelse på EUV 1 skal du have en RKV. RKV‘en giver et samlet overblik over dine kompetencer og dit endelige uddannelsesforløb. Læs mere om realkompetencevurdering her.  

 

Økonomi

Det er gratis at deltage på uddannelsen.

Har du en uddannelsesaftale får du voksenelevløn.