RKV - Realkompetencevurdering

Før du går i gang med en erhvervsuddannelse skal du gennem en realkompetencevurdering. Dit konkrete uddannelsesforløb bliver fastlagt på baggrund af vurderingen.

Realkompetencevurderingen afgør blandt andet, om du skal gennem Grundforløb 2 eller kan søge direkte om optagelse på uddannelsens hovedforløb, om du kan få godskrevet nogle af fagene, og hvor meget du skal i praktik.

 

 • For ansøgere til grundforløb 2

  • Realkompetencevurderingen er en obligatorisk del af din uddannelse og et krav for at kunne starte på grundforløb 2.

   Hvordan foregår vurderingen

   Når vi har modtaget din ansøgning til grundforløb 2 indkalder vi dig til en realkompetencevurdering. Den finder sted 5-8 uger før uddannelsesstart og varer ca. ½ dag. På baggrund af vurderingen fastsættes længden og indholdet af din uddannelse.I enkelte tilfælde kan du blive indkaldt til en yderligere vurdering.

    

 • For ansøgere til hovedforløb (SOSU hjælper og SOSU assistent)

  •  

   Du bestiller tid til en RKV, der udføres af en af skolens vejledere ved at booke en tid på Efteruddannelse.dk. På denne side skriver du i feltet ”Find” et af følgende holdnumre for at tilmelde dig RKV på én af de følgende dage.

    

   Dato

   Tilmeldingsfrist

   Hold nr.

        

   02.05.17

   24.04.17

   RKV-020517

   06.06.17

   29.05.17

   RKV-060617

   04.07.17

   26.06.17

   RKV-040717

   08.08.17

   31.07.17

   RKV-080817

   05.09.17

   28.08.17

   RKV-050917

   03.10.17

   25.09.17

   RKV-031017

   07.11.17

   30.10.17

   RKV-071117

   05.12.17

   27.11.17

   RKV-051217

    

   OBS: Kan du ikke komme ind på siden for at tilmelde dig, kan du kontakte sekretær Dorte Lorenzen på tlf.nr. 87412604

    

   Til RKV-dagen er det meget vigtigt, at du medbringer beviser for beståede eksamener og uddannelser samt dokumentation for relevant erhvervsfaring. Her skal du bruge ”Dokumentation for relevant erhvervserfaring” i udfyldt form. Blanketten kan du finde her (se nederst på siden).

   Medbringer du ikke ovenstående, kan vi ikke lave en realkompetencevurdering.

    

   Har du fået lavet en RKV, men forholdene omkring din uddannelse eller erfaring er ændret inden din uddannelse starter, skal planen revurderes. Kun erhvervserfaring opnået inden for de seneste 4 år, kan give godskrivning.

   Hvis du har opnået ny relevant erhvervserfaring skal du bruge skal du bruge ”Dokumentation for relevant erhvervserfaring” i udfyldt form. Blanketten kan du finde her (se nederst på siden).

    

   Dokumentationen samt din RKV sender du med mail til en af vores vejledere:

   Line Mogensen Vindum lvi@sosuaarhus.dk
   Margit Thordal mt@sosuaarhus.dk

   De vil efterfølgende kontakte dig.

    

 • Sådan bliver du vurderet

  • Realkompetencevurderingen består en objektiv del og en individuel skønsmæssig del.

   Objektiv del:

   Der er faste regler for, hvor meget din uddannelse kan blive forkortet. Det afhænger især af, hvor meget relevant arbejdserfaring og/eller uddannelse du har.

   Individuel del:

   Her foretager vi en konkret vurdering dine eventuelle yderligere teoretiske kompetencer, som kan være relevante i forhold til at afkorte eller tilpasse dit uddannelsesforløb.

   Du vurderes på grundlag af

   • Din skriftlige dokumentation af, for eksempel uddannelsesbeviser og beviser for arbejdserfaring.
   • Et eventuelt kompetenceafklarende forløb, hvor du bliver vurderet på dine kompetencer.

   Efter en samlet vurdering af dine kompetencer afgør vi, hvor meget du eventuelt skal have afkortet dit uddannelsesforløb.

   Vores afgørelse vil indeholde en vurdering af, om du skal have:

   • Hele eller dele af dit skoleforløb på grundforløb 2
   • Det standardiserede hovedforløb, hvor teori-delen er 10% kortere end den er for elever under 25 år
   • Kortere praktikforløb
   • Godskrivning for enkelte fag