EUX Velfærd

 

Bliv faglært og student med én uddannelse

En EUX er en uddannelse, der giver dig rigtig mange muligheder. Det er en faglig erhvervsuddannelse suppleret med fag på gymnasiale niveauer.

En EUX dygtiggør dig både til en karriere direkte efter skolen og giver dig mulighed for at vælge en videregående uddannelse på samme vilkår, som en "almindelig" student. Vælger du at gå direkte i arbejde, er din fordel de ekstra boglige fag. Vælger du at læse videre er din fordel al den praktiske erfaring.

På SOSU Aarhus kan du tage social- og sundhedsassistentuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen som EUX forløb. 

 

Start til januar 2017

Er i tvivl om, hvad du skal, eller er du måske i gang med en ungdomsuddannelse, som du er usikker på er det rette for dig? Måske vil du gerne have med mennesker at gøre, men vil samtidig helst holde mulighederne åbne? Så kan EUX Velfærd være noget for dig.

Du kan nå at melde ind på uddannelsen grundforløb 2 til januar, hvis du starter med et kort foreberedende forløb på VUC dette efterår. Læs mere på det forberedende forløb på VUC's hjemmeside

 

 • Adgangskrav

  • For at blive optaget skal du:

   • komme direkte fra 9. eller 10. klasse - eller senest til august året efter du er blevet færdig. Er det mere end et år siden du færdiggjorde 9. eller 10. klasse er der mulighed for at starte på EUX grundforløbets anden del (EUX GF2), hvis du har dansk, engelsk og samfundsfag på C- niveau. Hvis ikke du har dansk, engelsk og samfundsfag på C- niveau kan du tage et opkvalificerende forløb på VUC både som hold og fjernundervisning. Se mere her.

   • have bestået dansk og matematik med karakteren 02 - ellers skal du til optagelsesprøve

   • være uddannelsesparat - dvs. have de nødvendige personlige og sociale kompetencer

    

 • Holdstart og ansøgning

  • Holdstart: august 2016

   Ansøgningsfrist: 1. marts 2016 - eller efter aftale.

   Besked om optag: løbende

    

   Du søger om optagelse til EUX Velfærd uddannelsen via optagelse.dk

    

 • Fag social- og sundhedsassistentuddannelsen

  • Dansk

   Engelsk

   Samfundsfag

   Matematik

   Kemi

   Fysisk

   Kom/IT

   Biologi

   Psykologi

    

   Fagspecifikke fag

   Social-  og sundhedssektoren

   Pleje og dokumentation

   Psykologi og kommunikation

   Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats

   Arbejdsmiljø og ergonomi

   Koordinering og kvalitetssikring

   Sygepleje

   Somatisk sygdomslære

   Psykiatrisk sygdomslære

   Forebyggelse og rehabilitering 

   Sundhedspædagogik og kommunikation 

   Farmakologi

    

    

 • Fag pædagogisk assistentuddannelse

  • Dansk

   Engelsk

   Samfundsfag

   Idræt

   Psykologi

   Idehistorie

   Kom/IT

   Biologi

   Valgfag

    

   Fagspecifikke fag:

   Skoleundervisning

   Pædagogik

   Natur og udeliv

   Digital kultur

   Bevægelse og idræt

   Sundhed i den pædagogiske praksis

   Kulturelle udtryksformer og aktiviteter

   Psykologo i den pædagogiske praksis

   Arbejdsmiljø