Før uddannelse

Skolen har en række tilbud, der forbereder dig til en af vores uddannelser.

Kombinationsforløb

3 ugers forløb for elever på produktions-skoler samt elever henvist af UU-vejleder.

Afklaringsforløb

3 ugers forløb for ledige og dagpengemodtagere mellem 18-30 år.

Forløb for folkeskoleelever

Skolen udbyder introduktionskurser og brobygningsforløb for elever i 8., 9. og 10. klasse.

Erhvervsassistent - KUU

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er en 2-årig uddannelse for dig, der ikke er parat til gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.