Erhvervsassistent - Børn, unge og ældre

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU)

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er en 2-årig uddannelse for dig, som gerne vil have en ungdomsuddannelse, men som ikke er parat til gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

SOSU Aarhus tilbyder i samarbejde med Egå Produktionsskole KUU-linjen "Børn, unge og ældre", for dig der gerne vil arbejde eller videreuddanne dig inden for dette område.

Når du har gennemført uddannelsen er du uddannet erhvervsassistent, og kan bruge din uddannelse til at søge job eller som grundlag for at søge ind på en anden  ungdomsuddannelse.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Sådan foregår uddannelsen

Under uddannelsen bliver du en del af et hold på 16 andre unge. Uddannelsen veksler mellem skolegang, værksteder og erhvervstræning på en arbejdsplads. Din hverdag vil primært foregå på SOSU Aarhus, og i kortere perioder vil der være værkstedsbaseret undervisning på Egå Produktionsskole.

Du arbejder med temaer og fag, der knytter sig til den linje du har valgt. Du har også dansk, matematik, førstehjælp m.m.

I løbet af uddannelsen skal du i selvvalgt erhvervstræning/praktik i mindst 4 uger pr. halvår.

Sådan kommer du i gang

Du kan optages på uddannelsen, hvis

  • du er under 25 år og har afsluttet grundskolen
  • du endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
  • du er motiveret for uddannelse

Kontakt din UU-vejleder eller KUU Arhus, hvis du ønsker at starte på uddannelsen. Det er din UU-vejleder, der vurderer, om uddannelsen er den rette for dig.