Forløb for folkeskoleelever

Skolen udbyder introduktionskurser og brobygning for elever i 8., 9. og 10. klasse.

Introduktionskurser - for 8. klasse

Introduktionskurserne for 8. klasse varer 2 eller 3 dage. Her møder eleverne social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse i et meget praktisk perspektiv, typisk gennem aktiviteter i skolens værksteder.

Brobygning - for 9. klasse

Brobygning for 9. klasse er for de elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate. Indholdet er praktisk orienteret, introducerende og vejledende i forhold til grundforløb 1. Brobygning i 9. klasse varer en uge.

Brobygning - for 10. klasse 

Brobygning for 10. klasse er rettet mod selve hovedforløbene, altså social- og sundhedsuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelse. Derfor er aktiviteterne på disse brobygningsforløb typiske eksempler på aktiviteter hentet direkte fra de to uddannelser. Forløbene varer 2 eller 3 dage.

Individuelle forløb

Udover de obligatoriske brobygningsforløb tilbyder og tilrettelægger skolen endvidere individuelle brobygningsforløb i samarbejde med UU.

Hvordan deltager jeg?

UU-vejlederen på din skole ved, hvornår næste introduktionskursus eller brobygningsforløb starter.