Praktikforum

Kommisorium for praktikforum for social- og sundhedsuddannelsen vedtaget på møde i praktikforum den 16. juni 2016.

 

 • Baggrund

  • Vi oplever efterhånden et behov for et mere operativt forum, hvor de overordnede rammer for uddannelsen kan drøftes, udvikles og implementeres. Udviklingen af og implementeringen af de nye social- og sundhedsuddannelser kalder på en højere grad af samarbejde og koordinering på tværs af sektorgrænser, praktikfelter og skole.

 • Formål

   • At skabe helhed og læringsmæssig sammenhæng i social- og sundhedsuddannelsen (GF2 og hovedforløb).
   • At dagsordensætte og drøfte aktuelle udfordringer og tiltag omkring implementering af de nye uddannelser og fortsat udvikling af dem.
   • Tage initiativ til at igangsætte og videreudvikle pædagogiske tiltag mellem skolen og praktikken, herunder at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.
   • At planlægge og følge op på tværgående vejledermøder.
 • Mål

  • At drøfte uddannelsesspørgsmål og udvikle uddannelser på det operationelle plan.

 • Indhold

   • At arbejde på at sikre god læring for eleverne på tværs af skole og praktik og praksisfelter
   • At arbejde for og være i dialog om at fastholde og udvikle en sammenhæng mellem skole og praktik gennem hele uddannelsen
   • At informere om pædagogiske og didaktiske tiltag på skolen og i praktikken, herunder uddannelsesmæssige ændringer
   • At drøfte, hvordan pædagogiske og didaktiske tiltag kan implementeres i praksis
   • Gensidig information om, hvad der aktuelt sker i praksis og på skolen
 • Organisering

   • Møderne har karakter af arbejds- og udviklingsmøder.
   • Der fastlægges 3 møder om året af 3 timer om året – januar, maj og oktober.
   • Møderne planlægges i samarbejde med skole og praksisrepræsenter. Dette planlægges fra gang til gang.
 • Deltagere

  • SOSU Aarhus:

   • Uddannelseschef for social- og sundhedsuddannelsen
   • 1 teamleder fra social- og sundhedsuddannelsen
   • Praktikansvarlig for social- og sundhedsuddannelsen

    

   Praksis:

   • 1 repræsentanter fra Aarhus Universitets Hospital
   • 1 repræsentant fra den regionale psykiatri
   • 1 repræsentant fra den kommunale psykiatri
   • 1 repræsentant fra Aarhus Kommune
   • 1 repræsentant fra Syddjurs Kommune
   • 1 repræsentant fra Favrskov Kommune
   • 1 repræsentant fra Odder Kommune
   • 1 repræsentant for private udbydere

    

   Afhængig af dagsorden kan andre inviteres.

 • Grænseflader

  • LUU, der arbejder på et strategisk niveau.