Grundforløb 1

placeholder

Grundforløb 1 er dit første skridt på vejen til en erhvervsuddannelse, hvor du lærer at yde omsorg for andre mennesker.

Varighed: 20 uger

Uddannelsesstart: januar og august

Økonomi under uddannelsen: SU

Du kan bruge grundforløb 1 som springbræt til grundforløb 2 på alle erhvervsuddannelser. På SOSU Aarhus udbyder vi social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse

 

Grundforløb 1 er for:

Dig, der kommer direkte fra, eller højst 14 måneder efter 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 giver dig indblik i erhvervsuddannelserne og mulighed for afklaring af dit valg af uddannelse.

 

 • Adgangskrav og optagelse

  • Adgangskrav

   For at blive optaget på grundforløb 1 skal du:

   • have opnået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasses afsluttende prøver eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve. (Sådan beregnes gennemsnittet - eksternt link)
   • være uddannelsesparat.

   Ansøgning

   Du skal ansøge til grundforløb 1 via optagelse.dk

   Se ansøgningsfrist under vigtige datoer

   Optagelsesprøve

   Hvis du ikke opfylder adgangskravet om karaktergennemsnit på 2,0 kan du:

   1. indsende din ansøgning og derefter
   2. tilmelde dig optagelsesprøve for ansøgere.

   KLAR TIL EUD! på VUC Aarhus

   KLAR TIL EUD på VUC Aarhus er et særligt tilbud, til dem, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene om karaktergennemsnit på 2,0. Det er et halvt års undervisning i dansk, matematik, samfundsfag mm. Læs mere her.

 • Fagretning

 • Fravær

  • På GF1 forventer vi, at du kommer til alle timer. Lægebesøg, køretimer og lignende skal du lægge uden for skoletiden.

    

   Er du forhindret i at møde op skal du give besked herom. Alt fravær registreres uanset årsag. Hvis dit fravær når et omfang af 30 lektioner vil du blive en del af den såkaldte Ta’fat-ordning på GF-1. Ta’fat-ordningen er skitseret nedenfor:

    

   Fravær: 30 lektioner

   Kort kontaktlærersamtale, hvor der gives besked om deltagelse i Ta’fat, inkl. startdato.

   Deltagelse i Ta’fat

   Når der er dokumenteret 10 sammenhængende skoledages tilstedeværelse uden fravær stopper eleven i Ta’fat igen. Dagene tælles fra og med dagen efter første Ta’fat-møde. Til Ta’fat udfyldes fraværssamtaleark, som sættes i mappen på kontoret. Eleven deltager også i det Ta’fat-møde, der afrunder de 10 sammenhængende skoledage.

    

   Fravær: 45 lektioner

   Kort kontaktlærersamtale, hvor der gives besked om deltagelse i Ta’fat, inkl. startdato. Hvis eleven er under 18 år, sendes der et brev til forældrene.

   Deltagelse i Ta’fat

   Vejlederen sætter et ”bekymringsmærke” ved eleven. Når der er dokumenteret 10 sammenhængende skoledages tilstedeværelse uden fravær stopper eleven i Ta’fat igen. Dagene tælles fra og med dagen efter første Ta’fat-møde. Til Ta’fat udfyldes fraværssamtaleark, som sættes i mappen på kontoret. Eleven deltager også i det Ta’fat-møde, der afrunder de 10 sammenhængende skoledage.

    

   Fravær: 55 lektioner

   Uddannelsessamtale med vejleder og kontaktlærer.

    

   Fravær over 60 lektioner

   Ved fravær over 60 lektioner afbrydes Grundforløb 1 og i samarbejde med din Uddannelsesvejleder og skolens vejleder findes frem til en plan hvor eleven igen kan blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

    

 • Lokal undervisningsplan (LUP)

 • Litteraturliste

  • sosubibliotek.dk kan du se en liste over de grundbøger du skal have på uddannelsen.

Relateret indhold