Sundhed og pædagogik – børn og voksne

Fagretningen ’Sundhed og pædagogik – børn og voksne’ er til dig, der gerne vil arbejde med sundhed, pædagogik, pleje og omsorg.

Hvad lærer du på fagretningen

Fagretningen tager sit afsæt i fire projekter:

 

Sundhed og trivsel

 • Sundhedsprofiler
 • KRAM-faktorer
 • Livsstile og livsstilssygdomme
 • Krop og kropsbevidsthed

Professionel fagperson

 • Rettigheder og forpligtigelser
 • Fagsprog
 • Professionel kommunikation
 • Relationer

Alderdom

 • Den normale aldring
 • Behov
 • Aldersbetingede sygdomme
 • Den gode alderdom
 • Livskvalitet
 • Livshistorier

Børn og unge

 • Børns udvikling
 • Leg og bevægelse
 • Pædagogik
 • Identitetsdannelse
 • Opdragelse
 • Socialisering

Hvordan foregår undervisningen

I den daglige undervisning lærer du ved hjælp af praktiske øvelser og cases fra virkeligheden at koble teori og praksis. På den måde lærer du det, som du har brug for på en arbejdsplads inden for det valgte erhverv.