placeholder

Grundforløb 2 - pædagogisk assistent

 

Grundforløb 2 - pædagogisk assistent er et forberedende forløb rettet mod uddannelsen til pædagogisk assistent.

Varighed: 20 uger

Uddannelsesstart: Januar

Økonomi under uddannelsen: SU

Grundforløb 2 er for:

Dig, der har gennemført grundforløb 1 eller starter senere end 14 måneder efter 9./10. klasse.

Når du har gennemført grundforløb 2- pædagogisk assistent opfylder du de formelle krav til at kunne søge ind på hovedforløbet på pædagogisk assistentuddannelse.

 

 • Adgangskrav og optagelse

  • Adgangskrav

   For at blive optaget på grundforløb 2 - pædagogisk assistent skal du:

   Særligt for ansøgere med udenlandsk skolegang

   Hvis du ikke har gået i grundskole i Danmark, skal du opfylde følgende krav for at kunne søge ind:

   • Bestået prøve Dansk 3 - modul 5 og matematik trin 2 (eller tilsvarende resultat fra dit hjemland).
    eller
   • FVU læsning trin 4 og matematik trin 2 (eller tilsvarende resultat fra dit hjemland).

   Ansøgning

   Du kan ansøge til grundforløb 2 via optagelse.dk, eller du kan udfylde et ansøgningsskema og sende det via e-mail eller med almindelig post til skolen. Skolens adresse er Hedeager 33, 8200 Aarhus N.


   OBS - hvis du er over 25 år og har mere end 2 års relevant erfaring skal du IKKE anvende ovenstående skema. Kontakt skolen.

   Optagelsesprøve

   Hvis du ikke opfylder adgangskravet om karaktergennemsnit på 2,0 kan du:

   1. indsende din ansøgning og derefter
   2. tilmelde dig optagelsesprøve for ansøgere.

   KLAR TIL EUD! på VUC Aarhus

   KLAR TIL EUD på VUC Aarhus er et særligt tilbud, til dem, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene om karaktergennemsnit på 2,0. Det er et halvt års undervisning i dansk, matematik, samfundsfag mm. Læs mere her.

 • Undervisning

  • Du har følgende fag:

   • Uddannelsesspecifikt fag: vigtige emner inden for pædagogik, aktivitet, sundhed og kommunikation
   • Grundfag: dansk, samfundsfag, idræt, psykologi.
   • Valgfag.
   • To uger, hvor undervisningen foregår ude på i praksis

   Du får under uddannelsen certifikat i:

   • Brandbekæmpelse
   • Førstehjælp

   Voksenspor og ungespor

   På grundforløb 2 – pædagogisk assistent går du enten på et voksen- eller ungehold (over eller under 25 år).

 • Overgangskrav til hovedforløb

  • For at kunne søge ind på hovedforløbet til pædagogisk assistentuddannelse skal du bestå den afsluttende grundforløbsprøve og opnå følgende niveauer:

   • Dansk D
   • Samfundsfag E
   • Psykologi F
   • Idræt F

    

 • Forløbsplaner

 • Lokal Undervisningsplan (LUP)

 • Fravær

 • Litteraturliste

  • sosubibliotek.dk kan du se en liste over de grundbøger du skal have på uddannelsen.