Portør

Portøruddannelsen er for dig, der har lyst til at varetage mange forskellige og alsidige opgaver på et sygehus.

Hvordan bliver jeg portør?

Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant på et sygehus. Du kan søge ledige stillinger ved at henvende dig til de enkelte sygehuse. Før henvendelse til sygehuset skal du undersøge om der er portører på det pågældende sygehus.

Varighed

Portøruddannelsen varer mellem otte måneder og et år og er først og fremmest en praktisk uddannelse.

Overbygning

Når du har gennemført basisuddannelsen til portør eller hospitalsserviceassistent skal du herefter tage en overbygningsuddannelse.

 • Uddannelsens opbygning

  • Den praktiske del af uddannelsen foregår på arbejdspladsen, altså på det sygehus, der har ansat dig som aspirant. Den teoretiske del foregår på SOSU Aarhus.

   Den teoretiske grunduddannelse består af tre gange to ugers teorikursus, hvor du bliver undervist i blandt andet:

   • sundhed og sygdom
   • håndtering af konflikter
   • arbejdsmiljø
   • tavshedspligt
   • etik, portørens rolle i forhold til patienter og pårørende
   • patienttransport og forflytning

    

   Grunduddannelsen, altså aspiranttiden, afvikles inden for de første otte måneder.

 • Funktionsbestemt uddannelse

  • Den enkelte portør får endvidere en funktionsbestemt uddannelse, der samlet varer 20 dage. Den funktionsbestemte uddannelse gennemføres inden for de første 12 måneder. Den funktionsbestemte uddannelse består af forskellige AMU-kurser opdelt i tre funktionsområder, som portørens uddannelse kan sammensættes udfra.

   • Det hvide, patientrelaterede område
   • Det blå, tekniske område
   • Det grønne, gartneriske område
 • Prøver og uddannelsesbevis

  • Efter det samlede teoriforløb er der en obligatorisk, teoretisk prøve, som du skal bestå. Prøven tager udgangspunkt i en dagligdags forflytningssituation for en portør.
   Ved slutningen af aspiranttiden er der en obligatorisk, praktisk prøve, som du også skal bestå. Består du ikke en af prøverne i første omgang, er der mulighed for at tage prøven om. Det afgør portørskolen og ansættelsesstedet.

    

   Portørskolen og ansættelsesstedet udsteder i fællesskab et bevis som portør til aspiranter, der har bestået både den praktiske og den teoretiske uddannelse.

 • Vejledning