Overbygningsuddannelse til portør og hospitalsserviceassistent

Når du har gennemført basisuddannelsen til portør eller hospitalsserviceassistent skal du herefter tage en overbygningsuddannelse.

Her har du to muligheder:

  1. Du kan tage af nedenstående overbygningsmoduler, som er kurser som portøruddannelsesnævnet og SOSU Aarhus har vurderet giver et godt fundament.
  2. Du kan tage overbygningskurserne enkeltvis. Dermed vælger du selv, hvilke kurser du vil på.

Overbygningsuddannelsen er sammensat af følgende amu-uddannelser:

MODUL 4:

  • 46836 Patientrelateret arbejde med døende og afdøde patienter
  • 44344 Kontakt med psykisk syge

MODUL 5:

  • 5285 Forflytningsteknik og speciallejring: Der er deltagerbetaling på kurset
  • 5286 Hvad fejler den syge: Deltagerbetaling: Der er deltagerbetaling på kurset

TILMELDING

Basis- og overbygningsuddannelse er et sammenhængende uddannelsesforløb, og tilmelding sker samlet til hele portøruddannelsesforløbet senest 6 uger før uddannelsesstart.
Tilmelding til alle overbygningsmodulerne, samt 3 modul af basisuddannelsen kan ske via www.efteruddannelse.dk  Ring på tlf: 87412610 for yderligere information eller hjælp til tilmelding. Du kan også sende en mail på: ERK@sosuaarhus.dk  

Du kan også vælge disse kurser:

44347 Portøren som fast vagt
44886 Voldsforebyggelse og konfliktløsning
47264 Portørens arbejde i FAM, skadestue og traumecenter

 

 

  • VEU-GODTGØRELSE OG TRANSPORT

    • For deltagere, der tilhører amu-målgruppen kan der søges VEU-godtgørelse. Ligeledes kan disse deltagere søge tilskud til transport, hvis hen- og tilbagerejse er på mere end 24 km. Såfremt den daglige transport er på mere end 120 km kan der ydes tilskud til kost og logi. Du skal søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud til medarbejdernes AMU-kurser på www.efteruddannelse.dk