placeholder
 • Undervisningstider og pauser

  • Undervisningstider

   Undervisningstider for alle hold er fordelt over tre moduler.

   1. Modul: 8.15-10.40

   2. Modul: 10.55-13.40

   3. Modul: 13.50-16.15 

   Pausetider

   Formiddagspause foregår kl. 10.40 - 10.55.

   Frokostpausen er ikke skemalagt, men afvikles i løbet af 2. modul. Af praktiske grunde spiser de forskellige uddannelser forskudt:

   Grundforløb og pædagogisk assistentudd.: 11.45 - 12.15
   Social- og sundhedsuddannelsen: 12.00 - 12.30

 • Transport og parkering

  • Offentlig transport

   Buslinjerne 1A, 2A og 6A stopper nær skolen. Fra 2017 vil Letbanen få et stop lige ud for skolen.

    

   Parkering

   Skolen har ca. 250 p-pladser. Heraf er 5 afsat - 2 gæstepladser, 2 handicap-pladser og 1 til motorcykler. Husk at holde inden for markeringerne. Skolen samarbejder  med Parkzone om P-kontrol.

   På sigt vil der blive oprettet et system, så elever og ansatte kan registrere nummerpladen på deres bil i Parkzones system, så det kun er elever og ansatte, der kan parkere på skolen. Denne løsning er dog ikke klar endnu.

    

   Cykelparkering

   Kommer du på cykel er der mulighed for at parkere i cykelkælderen.

 • Ferie

  • Skolen har hvert år ferielukket i uge 28, 29 og 30 samt mellem jul og nytår.

    

   I ferieperioderne bliver der ikke leveret post, besvaret telefon eller tjekket mail. Kantinen har lukket. Det er kun muligt at komme ind, hvis man har nøglechip.

    

   Hvis du er elev, kan du få overblik over hvordan din ferie ligger i forhold til praktikken ved at kigge i den skole-praktikplan der gælder for din uddannelse. Du får udleveret din skole-praktikplan ved uddannelsesstart.

    

   Du kan kun holde ferie i de perioder, som er angivet i den skole-praktikplan, der gælder for dit hold, eller når skolen har ferielukket.

    

   Som udgangspunkt skal du aftale de præcise detaljer omkring afholdelse af ferie med dit praktiksted.

 • Rygning

  • Røgfri skole

   Hele skolens område, både inde og ude, er røgfri. Det eneste sted der må ryges er på det særligt afmærkede udendørs rygeområde. Der må ikke ryges udenfor rygeområdet, heller ikke e-cigaretter.

   Sanktioner

   Hvis du gentagne gange tages i at ryge på matriklen, eller ikke har en acceptabel attitude ved almindelig henstilling om at lade være, indkaldes du til samtale hos uddannelseschef/skolens ledelse.

   Bryder du rygereglerne igen, får du en advarsel og i sidste instans en bortvisning.

    

 • Fravær

  • Der gælder der de samme regler for fravær på skolen, som der gør på en almindelig arbejdsplads. Det vil sige, at du har kun fravær, hvis du er syg, har barn syg eller har ferie.

    

   Når du er i skole er du på arbejde og alt fravær bliver registreret. Derfor forventer vi at du kommer til alle timer. Lægebesøg, køretimer og lignende skal du lægge udenfor skoletiden.

    

   De præcise regler for fravær, og hvordan du melder fravær, kan du se under den enkelte uddannelse.

 • Økonomi

  • Grundforløb 1 og 2

   Som elev på Grundforløb 1 og 2 er du optaget som elev på skolen. Det er derfor skolen, som træffer alle afgørelser omkring din uddannelse.

    

   På begge grundforløb kan få SU, hvis du er berettiget til det.

    

   Hovedforløb

   Som elev på et hovedforløb (social- og sundhedsuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelse) er du ansat af en arbejdsgiver under hele din uddannelse. Det er din arbejdsgiver, der administrerer alle forhold om løn, ferie, og andre arbejdsforhold.

    

   Under hele hovedforløbet modtager du elevløn.

    

   Voksenelevløn

   Du kan få voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år og opfylder betingelserne. Din arbejdsgiver vurderer din ansøgning, og inden I laver kontrakten, får du besked om det er en mulighed eller ej. • Uddannelsesaftale/ansættelse

  • Uddannelsesaftale

   Før uddannelsesstart får du tilsendt en uddannelsesaftale, som du skal underskrive og sende tilbage til din arbejdsgiver, som herefter ansætter dig. Uddannelsesaftalen er din ansættelseskontrakt og den indeholder regler om:

    

   • Prøvetid og aftalens uopsigelighed
   • Arbejdstid
   • Løn og andre vilkår

   Du skal kontakte din arbejdsgiver, hvis du har spørgsmål til uddannelsesaftalen eller om:

   • Ferie og feriepenge
   • Sygdom Barsel
   • Transportgodtgørelse
   • Uenigheder og tvister mellem elev og arbejdsgiver
 • Ansøgning

  • Du kan søge ind på grundforløb 1 via optagelse.dk.

    

   Du kan søge ind på grundforløb 2 via optagelse.dk eller udfylde og fremsende skolens ansøgningsskema.
   Du finder mere om dette ved at læse afsnittet ”Adgangskrav og optagelse” på det grundforløb, du gerne vil ind på.

    

   Ansøgningsfristerne finder du under ”vigtige datoer”.

    

    

 • Optagelseskrav

  • For at blive optaget på henholdsvis grundforløb 1 eller grundforløb 2 skal du:

    

   • Have opnået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasses afsluttende prøver eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve. (Sådan beregnes gennemsnittet)
   • Være uddannelsesparat.