placeholder

Social- og sundhedsuddannelsen

 

Social- og sundhedsuddannelsen er for dig, der vil lære at give professionel omsorg til ældre, syge og handicappede.

 

NYHED: Fra januar 2017 bliver social- og sundhedsuddannelsen ændret. I stedet for to trin på den samme uddannelse, hvor man først skulle tage SOSU hjælperuddannelsen før man kunne blive SOSU assistent, bliver det nu til to forskellige uddannelser. Efter endt grundforløb 2 kan man altså enten søge ind på SOSU hjælperuddannelsen ELLER SOSU assistentuddannelsen. 

 

Grundforløb 2 - Social og Sundhed

Dette forberedende forløb er rettet mod social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

SOSU hjælper

Du er det kendte ansigt i borgerens hjem, som yder pleje og omsorg, rådgiver om kost og ergonomi, hjælper borgeren med digital kommunikation og visiterer borgeren til anden hjælp.

SOSU assistent

Du arbejder med grundlæggende sygepleje og rehabilitering i borgerens eget hjem eller i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Du er bindeledet mellem samfund, sygehus og pårørende, og du arbejder ud fra et helhedsorienteret borger- og patientperspektiv.