placeholder

Social- og sundhedsuddannelsen

 

SOSU uddannelserne er for dig, der vil lære at give professionel omsorg til ældre, syge og handicappede. Dig, der gerne vil arbejde med mennesker og har ambitioner om at gøre en forskel for andre. 

 

Grundforløb 2 - Social og Sundhed

Din uddannelse starter altid med et grundforløb. Dette forberedende forløb er rettet mod hhv. SOSU hjælper og SOSU assistentuddannelsen.

Vil du være enten SOSU hjælper eller SOSU assistent, skal du derfor starte med at søge ind på grundforløbet. Det gør du via optagelse.dk

SOSU hjælper

Som SOSU hjælper er du det kendte ansigt i borgerens hjem, som yder pleje og omsorg, rådgiver om kost og ergonomi, hjælper borgeren med digital kommunikation og visiterer borgeren til anden hjælp.

SOSU assistent

Som SOSU assistent arbejder med grundlæggende sygepleje og rehabilitering i borgerens eget hjem eller i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Du er bindeledet mellem samfund, sygehus og pårørende, og du arbejder ud fra et helhedsorienteret borger- og patientperspektiv.