placeholder

Social- og sundhedsuddannelsen

 

Social- og sundhedsuddannelsen er for dig, der vil lære at give professionel omsorg til ældre, syge og handicappede.

Grundforløb 2 - Social og Sundhed

Dette forberedende forløb er rettet mod social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Social- og sundhedshjælper (trin 1)

Som sosu-hjælper skal du hjælpe og vejlede borgerne med at få dagliglivet til at fungere. Du arbejder som regel i ældreplejen, både i hjemmeplejen og plejeboliger.

Social- og sundhedsassistent (trin 2)

Som sosu-assistent arbejder du typisk på et sygehus, på handicapområdet i psykiatrien eller på et ældrecenter. Arbejdet består blandt andet i grundlæggende sygepleje, sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse.