placeholder

Grundforløb 2 SOSU

 

SOSU uddannelserne er for dig, der vil lære at give professionel omsorg til ældre, syge og handicappede. Dig, der gerne vil arbejde med mennesker og har ambitioner om at gøre en forskel for andre.

SOSU hjælperuddannelsen og SOSU assistentuddannelsen starter for de fleste med et grundforløb. Er det mere et et år siden du færdiggjorde 9. eller 10. klasse, starter du med Grundforløb 2. 

Skal du starte på Grundforløb 2 skal du vælge, om du vil starte på Grundforløb 2 rettet SOSU hjælperuddannelsen, eller Grundforløb 2 rettet SOSU assistentuddannelsen.

Varighed: 20 uger

Uddannelsesstart: Februar, maj, august og november

Økonomi under uddannelsen: SU

 

Over 25 år?

Er du over 25 år afhænger dit uddannelsesforløb af de kompetencer du har opnået gennem livet. Læs mere her.

 • Adgangskrav og optagelse på Grundforløb 2

  • Adgangskrav

   Grundforløb 2 er for dig, der har gennemført grundforløb 1 eller starter senere end 14 måneder efter 9./10. klasse. Når du har gennemført grundforløb 2 opfylder du de formelle krav til at kunne søge ind på hovedforløbet på SOSU hjælperuddannelsen eller SOSU assistentuddannelsen.

   For at blive optaget på Grundforløb 2 skal du:

   Særligt for ansøgere med udenlandsk skolegang

   Hvis du ikke har gået i grundskole i Danmark, skal du opfylde følgende krav for at kunne søge ind:

   • Bestået prøve Dansk 3 - modul 5 og matematik trin 2 (eller tilsvarende resultat fra dit hjemland).
    eller
   • FVU læsning trin 4 og matematik trin 2 (eller tilsvarende resultat fra dit hjemland).

   Ansøgning

   OBS: ansøgninger til start 14. august 2017 kan ikke længere ske via optagelse.dk - find ansøgningsskema her
   Du kan ansøge til grundforløb 2 via optagelse.dk.

   Du kan også udfylde et ansøgningsskema og sende det med e-mail eller almindelig post til skolen. Skolens adresse er Hedeager 33, 8200 Aarhus N.

   Optagelsesprøve

   Hvis du ikke opfylder adgangskravet om karaktergennemsnit på 2,0 kan du:

   1. indsende din ansøgning og derefter
   2. tilmelde dig optagelsesprøve for ansøgere.

   KLAR TIL EUD! på VUC Aarhus

   KLAR TIL EUD på VUC Aarhus er et særligt tilbud, til dem, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene om karaktergennemsnit på 2,0. Det er et halvt års undervisning i dansk, matematik, samfundsfag mm. Læs mere her.

 • Undervisning

  • På Grundforløb 2  – social- og sundhed har du følgende fag:

   • Uddannelsesspecifikt fag: vigtige emner inden for pleje, sundhed og kommunikation.
   • Grundfag: dansk, naturfag.
   • Valgfag
   • Enkelte dage, hvor undervisningen foregår ude på i praksis

   Du får under uddannelsen certifikat i:

   • Brandbekæmpelse
   • Førstehjælp
 • Overgangskrav til hovedforløb

  • For at kunne søge ind på hovedforløbet skal du bestå den afsluttende grundforløbsprøve og opnå følgende niveauer:

   • Dansk D
   • Naturfag E
 • Fravær

  • På SOSU Aarhus er vi optagede af at alle elever får det bedst mulige udbytte af deres uddannelse og det får du ved at være fuldt tilstede og deltagende.

   Din kontaktlærer og vejleder følger et eventuelt fravær meget tæt og du skal være opmærksom på, at fravær kan få konsekvenser for din fortsatte uddannelse.

   Dit fremmøde registreres i starten af hvert modul. Møder du op efter føring af protokol, registreres du som fraværende i 1 lektion.

    

   Regler for fravær:

   Alt fravær registreres.

   Har du fravær vil du senest ved 30 lektioners fravær blive indkaldt til en samtale af din kontaktlærer eller vejleder. På mødet taler I om årsagerne til dit fravær, samt din trivsel fagligt, personligt og socialt. I lægger samtidig en plan for hvordan du får nedbragt dit fravær og indhenter det faglige.

   Fortsætter dit fravær vil du senest ved 60 lektioner igen blive indkaldt til en samtale. Dit fravær er alvorligt og ved denne samtale indgås en skriftlig aftale om hvordan dit fremmøde bliver absolut stabilt, og hvordan du indhenter det du er gået glip af i undervisningen.

   Du skriver under på denne aftale og der følges op på at den bliver overholdt. Du er velkommen til at tage en bisidder med til denne samtale. Har du fortsat fravær afbrydes din uddannelse.

   Husk at du har mødepligt til samtalerne.

   Husk, at du altid er velkommen til at henvende dig til din kontaktlærer eller vejleder og få en snak, hvis der er forhold omkring din uddannelse der bekymrer dig, og som måske er årsag til dit fravær.

    

   Sådan gør du, hvis du er syg/har barn syg:

   Hver gang du har fravær skal det registreres i elevplan.

   Du skal her angive om fraværet skyldes egen sygdom eller eventuel barns sygdom. Ved flere dages sygdom skal du melde fravær hver dag.

 • Lokal undervisningsplan (LUP)

 • Forløbsplan

 • Prøvebestemmelser

 • Litteraturliste

  • sosubibliotek.dk kan du se en liste over de grundbøger du skal have på uddannelsen.